Neviditelný pes Lidové noviny FINSKO: Je možné hovořit o homosexualitě jinak než kladně?
  • 14/07/2022
  • Podle wizewebsite
  • 215 Pohledy

Neviditelný pes Lidové noviny FINSKO: Je možné hovořit o homosexualitě jinak než kladně?<

Asi jak kde. Své o tom ví Päivi Räsänenová, poslankyně finského parlamentu za křesťanské demokraty, někdejší šéfka této strany a bývalá ministryně vnitra. Vedle toho žena, která vyznává biblické křesťanství.

A jako věřící žena respektující biblické učení zastává vůči homosexualitě biblický postoj. Tedy záporný. Bible učí, v souladu s ustanovením Stvořitele: intimní vztah mezi mužem a ženou ano (a to výlučně), homosexualita je v očích Stvořitele ohavnost.

Nemusí se nám to líbit, ale tak to prostě je. A v duchu tohoto biblického učení se veřejně vyjadřuje i Päivi Räsänenová.

V normálně a nikoli extrémně politicko-korektně fungujícím světě by neměla mít problém – a my bychom o ní nejspíš ano nevěděli. Tak tomu ale není. Ona problém má. A ne malý.

Ve čtvrtek 29. dubna (2021) informoval web finské rozhlasové a TV společnosti Yle o tom, že Räsänenová byla generální prokurátorkou obžalována kvůli údajným nenávistným projevům:

Obvinění se týká jejích textů publikovaných na internetových stránkách Luther Foundation Finland, duchovního reformního hnutí, a misijní organizace Finnish Evangelical Lutheran Mission. Dále jejích příspěvků na sociálních sítích (Twitter, Instagram, Facebook) a v rozhlasovém pořadu Yle Puhe.

Ve všech těchto vyjádřeních zastávala biblický postoj k manželství a homosexualitě, což generální prokurátorka Raija Toivianenová vyhodnotila jako hanlivá a diskriminační vyjádření vůči homosexuálům, která porušují jejich důstojnost a princip rovnosti. Písemné a slovní projevy političky prý překračují hranice svobody slova a svobody vyznání a mohou být interpretovány tak, že mohou podněcovat k nesnášenlivosti, pohrdání a nenávisti.

Räsänenová oponuje tím, že hájí biblické principy a nehanobí homosexuály, neboť je toho názoru, že jejich lidskou důstojnost a lidská práva je nutné respektovat a bránit.

Neviditelný pes Lidové noviny FINSKO: Je možné hovořit o homosexualitě jinak než kladně?

Protimluv? Nikoli. Kdo je schopen rozlišovat, porozumí. Protože shodou okolností nahlížím na homosexuální problematiku stejně jako obžalovaná politička, velice dobře vím, jaký mám názor na homosexualitu, homosexualismus a homosexuální praktiky (včetně pocitů z nich, jsem-li svědkem jejich projevů na veřejnosti*) - to na jedné straně; na straně druhé plně respektuji jejich lidská a občanská práva a právo na lidskou důstojnost. (Nikoli ovšem jejich „právo“ dávat zavedeným termínům nový obsah, např. zahrnout do pojmu manželství úředně potvrzený vztah stejnopohlavní dvojice.)

/*/ Nikdo nikdy neřešil a řešit nebude mé pocity absolutního hnusu doprovázené zvednutím žaludku, když vidím ve veřejném prostoru dva muže vedoucí se za ruku a líbající se. Je to něco, s čím se nějakým způsobem musím vyrovnat a nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych to měl řešit jinak než sám v sobě. Tím myslím za pomoci nějakého druhu aktivismu či dokonce státní moci.

Obžalovaná Räsänenová má se svými názory problémy delší dobu. Např. v roce 2019 se veřejně postavila proto angažmá luterské evangelické církve ve prospěch módních homosexuálních pochodů. Na svém Twitteru zveřejnila obrázek otevřené Bible s úryvkem z dopisu apoštola Pavla římskému sboru (Epištola Římanům, kapitola 1, verše 24 až 27), kde čteme:

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Tím na základě biblického učení vyjádřila své přesvědčení, že křesťanská církev by měla k homosexuálním aktivitám zaujmout jiný než vstřícný postoj. I to jí v obžalobě přitížilo.

Päivi Räsänenová si ovšem stojí za svým. Říká, že k soudu půjde s klidnou a statečnou myslí a s důvěrou, že Finsko je ústavním státem, kde je garantována svoboda projevu a svoboda víry.

Podle ní přesvědčení založené na křesťanské víře není pouhá formalita. „Prvotní křesťané se nezřekli své víry ani v jámě lvové, tak proč bych se já měla vzdát své víry v soudní síni.“ Svého světonázoru se vzdát nehodlá, ani neplánuje „odvolat“ cokoli z toho, co napsala. „Ani se nebudu omlouvat za to, co napsal apoštol Pavel. Jsem připravena bránit svobodu slova a svobodu vyznání, bude-li to nutné.“

A přesně o to jde.

Řečeno bez servítků: jsme svědky odstrašující podoby politicko-korektního extremismu. Päivi Räsänenová je souzena za vyjádření názoru, což by mělo být varující. Homosexuální lobby a její sympatizanti dosáhli další mety. Jsou v ofenzívě.

Připomeňme ten obludný paradox. Západní společnost se ráda hlásí k tomu, že stojí na židovsko-křesťanských základech (vedle antických). Když ale někdo elementární principy těchto základů veřejně hájí, tak jako Päivi Räsänenová, čelí trestnímu stíhání, je vláčen po soudech a hrozí mu kriminál.

Server organizace ADF International (Mezinárodní aliance na obranu svobody) napsal, že Päivi Räsänenová čelí třem žalobám a za každou může jít až na dva roky do vězení.

Další důkaz toho, že nežijeme v normální světě. Přitom úsilí o zrovnoprávnění homosexuálů začalo kdysi tak nevinně. Dnes jsme ale někde jinde. Už nejde o práva homosexuálů, kteří stále zvyšují své nároky, ale o právo nás ostatních svobodně vyjádřit svůj názor na vše, co se homosexuality týká.

Kauza Päivi Räsänenové vytváří atmosféru strachu, nesvobody, autocenzury. Další s děsivých plodů politické korektnosti. Ano, zatím ve Finsku. A zítra?

Převzato z blogu autora s jeho svolením.