Vyzkoušeli jsme za vás: Co dělat, když si změníte příjmení? (GALERIE)
  • 18/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 212 Pohledy

Vyzkoušeli jsme za vás: Co dělat, když si změníte příjmení? (GALERIE)<

Jméno a příjmení je jedním ze základních identifikátorů, které společnost používá. Pokud se vám bude příjmení měnit, nejčastěji z důvodu uzavření sňatku, připravte se, že příjemné vzpomínky na vdavky vystřídá běhání po úřadech.

(Pro jednoduchost předpokládáme změnu příjmení ženy z důvodu uzavření manželství, ačkoli to není samozřejmě jediným důvodem, proč a jak ke změně příjmení může dojít.)

Podoba příjmení podle občanského zákoníku

Jaká jsou pravidla pro podobu příjmení podle nového občanského zákoníku (NOZ)? I nadále platí, že není možné používat ztrojené příjmení. Pokud už máte dvě příjmení a jste zasnoubeni, můžete si jako připojované příjmení zvolit jen to první.

Příklad: V případě, že si paní Drábková Jenčková vezme pana Pleskota, bude se po sňatku jmenovat Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení si ponechat nemůže.

V případě rozvodu dříve platilo, že může rozvedený manžel do jednoho měsíce přijmout zpět své dřívější příjmení nebo přestat používat společné příjmení vedle příjmení dřívějšího. NOZ tuto lhůtu prodlužuje na šest měsíců. V případě, že by měl manžel připojované příjmení, přijme ho ve tvaru před uzavřením sňatku.

Od ledna také platí, že pokud osvojenec nesouhlasí s převzetím příjmení osvojitele, může rozhodnout o tom, že si ponechá své příjmení a příjmení osvojitele k němu připojí.

Cesta za vaším novým příjmením začíná už před svatbou. Ještě před obřadem totiž musíte na matriku manželství dodat tzv. Dotazník k uzavření manželství, kde právě uvádíte příjmení, které budete užívat po svatbě.

Rodný list vašeho dítěte

Pokud uzavíráte sňatek a máte přitom děti, počítejte s tím, že před obřadem odevzdáte jejich rodné listy. V těch dojde ke změně jména matky.

Příklad: V rodném listu dítěte tedy už nebude uvedená Jarmila Květáková. Poté, co obdržíte novou verzi, už bude obsahovat i nové příjmení, tedy Jarmila Hlávková (rozená Květáková).

Nový občanský průkaz

Pro nový občanský průkaz zajděte na městský úřad nebo magistrát vašeho města. Za tuto změnu se neplatí žádný poplatek (pokud nechcete průkaz s čipem, jehož vystavení stojí 500 Kč). Úřednici musíte na moment pouze zapůjčit svůj stávající občanský průkaz, na kterém vám ustřihne růžek a připojí k němu lístek s potvrzením o změně a novém příjmení.

Autor: Ministerstvo vnitra

Změnový lístek, který obdržíte poté, co vám odstřihnou růžek z občanky

Na novou „občanku“ s sebou nebudete potřebovat pasové foto. Úřednice si vás vyfotí rovnou při žádosti. Nově si také můžete zvolit, zda si do občanky necháte zapsat rodinný stav, či nikoli.

Autor: Ministerstvo vnitra

Žádost o vydání občanského průkazu

Novou občanku vám úřad vystaví do 30 dnů. Většinou už je možné se při žádosti o nový OP dohodnout, že vám úřednice zašle SMS o tom, že si nový doklad máte vyzvednout.

Nový řidičský průkaz

O nový řidičský průkaz zažádáte pomocí příslušného formuláře. S sebou musíte mít kromě občanky a původního „řidičáku“ i jedno pasové foto (zpravidla se na zadní stranu píše vaše rodné číslo).

Autor: Ministerstvo dopravy

Žádost o řidičský průkaz včetně návodu na vyplnění

Vyzkoušeli jsme za vás: Co dělat, když si změníte příjmení? (GALERIE)

Zaplatíte poplatek 50 Kč a nový průkaz vám bude vystaven do 20 dnů. Do té doby vám v užívání zůstane ten původní.

Autor: Ministerstvo dopravy

Žádost o řidičský průkaz s návodem na vyplnění

Nový technický průkaz

Vaše jméno obsahuje i velký a malý technický průkaz. Změnu provádí na registru vozidel. S sebou musíte přinést kromě technických průkazů i občanský průkaz (nebo změnový lístek, pokud ještě novou občanku nemáte).

Autor: Ministerstvo dopravy

Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (velký techničák), přední strana

Původní technické průkazy ihned odevzdáváte, protože nové dostanete hned na počkání.

Autor: Ministerstvo dopravy

Osvědčení o registraci (lidově malý techničák)

Změna stojí 50 Kč za jedno vozidlo a jeden údaj. Pokud byste tedy měnili například i trvalé bydliště, zaplatíte za jeden vůz 100 Kč.

Nový pas

Máte-li pas se svým původním příjmením, bude vám platit ještě tři měsíce po datu sňatku. Až tedy přijdete na oddělení cestovních dokladů zažádat o nový (žádná žádost se podle informací zaměstnance pasového na Magistrátu města Jablonec nad Nisou nevyplňuje), nemusíte původní doklad hned odevzdávat, pokud zrovna plánujete odcestovat do zahraničí.

Když jsme bádali na webu ministerstva vnitra, přece jenom jsme našli formulář Žádosti o provedení změn údajů v cestovním dokladu.

Autor: Ministerstvo vnitra

Žádost o změnu údajů v cestovním dokladu (pas)

S sebou je nutné přinést občanský průkaz a 600 Kč na úhradu poplatku. Fotku nosit nemusíte, úřednice pořídí snímek přímo na místě.

Ačkoli o novou občanku můžete žádat na kterémkoli úřadu, o pas jen na tom, pod který spadáte v rámci svého trvalého bydliště.

Nová kartička zdravotní pojišťovny

Některé zdravotní pojišťovny jsou napojeny na evidenci obyvatel. Proto by informaci o vašem novém příjmení měly získat automaticky.

I v tomto případě je ale vhodné potvrdit změnu alespoň po telefonu, protože tím pravděpodobně urychlíte proces výroby nového průkazu zdravotního pojištění.

Jinde je třeba se stavit na pobočku nebo alespoň naskenovat volně formulované oznámení o novém příjmení s vlastnoručním podpisem a uvedeným rodným číslem. Kartičku umí pojišťovna poslat poštou. Umí také vystavit papírové potvrzení s novým příjmením jako prozatímní doklad. Pokud původní doklad neodevzdáte na pobočce, je možné ho, po obdržení nového, znehodnotit doma.

Dalších 9 fotografií

Kam byste měli změnu ohlásit?

OSSZ/MSSZ/PSSZ

Okresní správy sociálního zabezpečení (v Brně městská a v Praze pražská) jsou napojeny na evidenci obyvatel, takže by změnu měly zaregistrovat automaticky. Jak jsme se však dozvěděli od pracovnice na OSSZ, ne vždy přenos informací funguje spolehlivě, proto byste si ve vlastním zájmu měli aktuálnost informací raději ověřit.

Finanční úřad

Finanční úřad je napojen na evidenci obyvatel, takže by měl změnu vašeho příjmení, stejně jako například trvalého bydliště, automaticky zaregistrovat. Na vás je pouze zde na registračním oddělení hlásit adresu pro doručování pošty v případě, že je odlišná od trvalého bydliště.

Živnostenský úřad

Také živnostenský úřad je napojen na evidenci obyvatel, takže o změně příjmení odsud dostane avízo. Na vás tedy je, abyste si na úřad zašli pro Průkaz živnostenského oprávnění, který se od roku 2008 vydává ve formě Výpisu ze živnostenského rejstříku. Za každou stránku zaplatíte 20 Kč.

Pošta

Česká pošta se při doručování řídí tím, co máte na schránce. Po nějakou dobu je tedy vhodné mít na schránce jména obě, než tuto informaci všichni doručovatelé zaregistrují.

Pokud vám přijde zásilka ještě na původní jméno a vy už přitom máte novou občanku, musíte s sebou přinést doklad, ze kterého je zřejmé, že se vám příjmení kvůli sňatku změnilo, tedy ideální oddací list.

Pokud na své jméno máte SIPO, je nutné zajít na poštu a tam údaje změnit. Spojovací číslo zůstane zachováno, pro změnu údajů ho ale musíte znát, takže nejlepším řešením je vzít jeden z výpisů SIPO s sebou.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí můžete vyřešit i z pohodlí domova. Na webu cuzk.cz stačí stáhnout Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném k zápisu do katastru nemovitostí.

Autor: Katastrální úřad

Oznámení o změně

Ten můžete vytisknout a podepsaný zanést na podatelnu katastru nebo jej zaslat na úřad poštou. Za tuto změnu se neplatí žádný poplatek.

Banky

Ohlásit změnu musíte i ve své bance. Za tímto účelem navštivte pobočku s novým občanským průkazem. Po zaevidování vašeho nového příjmení do systému zde můžete rovnou požádat o novou platební kartu. Většina klientů bank bude muset na pobočce vytvořit i nový podpisový vzor. Neplatí to ale o všech bankách. Například u Equa Bank se podpisový vzor vůbec nepoužívá.

Pojišťovny

Pokud máte povinné ručení, penzijní připojištění, pojištění odpovědnosti, životní či majetkové pojištění apod., nemine vás ani návštěva pobočky pojišťovny.

Je totiž nutné provést technickou změnu na smlouvách (není to důvod ke smlouvě nové ani k dodatku). S sebou potřebujete nový občanský průkaz a číslo smlouvy. Ideální tedy bude, když si s sebou vezmete nějaký výpis či kopii smlouvy.

Tramvajenka

Nezapomeňte si změnit i příjmení na své tzv. tramvajence, tedy na průkazce na dopravu, která se dnes často používá formou nějaké nabité karty. Například obyvatelé hlavního města mohou o výměnu karty Opencard z důvodu změny příjmení požádat v zákaznickém centru ve Škodově paláci nebo online. To ale jen v případě, že mají svou tramvajenku zaregistrovanou.

K výměně karty je potřeba doložit nový občanský průkaz, jednu průkazovou fotografii (pokud jste nedávali souhlas s uchováním fotografie při pořizování Opencard) a původní kartu.

Za výměnu zaplatíte poplatek, jehož výše se různí podle toho, jak dlouho chcete, aby výměna trvala. Při výměně do 14 dnů s osobním vyzvednutím zaplatíte 100 Kč, se zasláním poštou 150 Kč (nelze zaslat poštou, pokud jste o výměnu žádali online) a za expresní vydání (pouze v zákaznickém centru) pak 250 Kč.

Dodavatelé energií

V případě dodavatelů energií není postup při změně příjmení jednotný (alespoň podle toho, co jsme se dozvěděli na zákaznické lince). Podle operátorky společnosti ČEZ stačí nahlásit změnu telefonicky nebo ji poslat mailem. Potřebujete znát jen své zákaznické číslo. Zaměstnanec společnosti E.ON zase uvedl, že je nutné zaslat kopii oddacího listu mailem nebo poštou a do zprávy uvést také nějaký číselný údaj pro ověření, opět například zákaznické číslo nebo číslo místa spotřeby, které je na vaše jméno psané.

Mobilní operátoři

Změnu svého příjmení musíte nahlásit i mobilním operátorům. Ani v tomto případě vás nemine návštěva pobočky. S sebou musíte mít – jak jinak – nový občanský průkaz.

Věrnostní karty

U věrnostních karet nebývá většinou změna složitá. Buď se stačí zalogovat do internetové aplikace, kde údaje jednoduše změníte, nebo je většinou k nalezení na webu e-mail, kam lze požadavek o změnu a případné zaslání nové karty, zaslat.