O kolik se zvedne v roce 2022 paušální daň a dokdy o ni zažádat
  • 23/06/2022
  • Podle wizewebsite
  • 210 Pohledy

O kolik se zvedne v roce 2022 paušální daň a dokdy o ni zažádat<

Možnost platit přímé daně formou měsíční paušální daně je legislativní novinka roku 2021. Měsíční částka v letošním roce činí 5 469 korun, přičemž v této částce je zahrnuta platba daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

„Kvůli zvýšení minimálních záloh na povinné pojistné pro rok 2022 se od příštího roku zvyšuje i měsíční částka paušální daně na 5 994 korun,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Paušalisté tak v příštím roce zaplatí měsíčně o 525 korun víc.

Částky jednotlivých daňových plateb

Měsíční částka paušální daně v příštím roce se bude skládat z daně z příjmu fyzických osob ve výši 100 korun, minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění v částce 2 627 korun a 1,15násobku minimální měsíční zálohy na sociální pojištění v částce 3 267 korun. „OSVČ platící paušální daň je na tom pro budoucí výpočet starobního důchodu nebo i případného invalidního důchodu nepatrně lépe než OSVČ platící pouze minimální měsíční zálohy na sociální pojištění,“ dodává Gabriela Ivanco.

Nevyplňuje se daňové přiznání a přehledy

Paušální daň eliminuje riziko chyby a usnadňuje finanční plánování, když nevznikají žádné daňové nedoplatky. Neodevzdává se daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích a případná kontrola v podstatě zjišťuje jenom, zdali jsou splněny podmínky pro možnost placení daní formou paušální daně, zejména tedy, že není překročen příjmový limit.

Pro koho není paušální daň výhodná?

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

O kolik se zvedne v roce 2022 paušální daň a dokdy o ni zažádat

OSVČ v režimu paušální daně nemohou obdržet od státu daňový bonus. V praxi tedy není vstup do režimu paušální daně výhodný pro OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti.

V případě, že je totiž daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom se na dani z příjmu nic neplatí, a ještě se peníze od státu dostanou formou daňového bonusu.

„Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud je například druhý z rodičů zaměstnancem a uplatňuje daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu čisté mzdy, tento důvod při rozhodování o daňovém paušálu potom nehraje roli,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Noví zájemci mají čas do 10. ledna

Drobní podnikatelé, živnostníci a další OSVČ, kteří chtějí v roce 2022 plnit daňové povinnosti formou paušální daně, musí tuto skutečnost oznámit finanční správě na příslušném tiskopisu nejpozději do 10. ledna 2022.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat:

  1. Elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové schránky, či uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  2. Písemně na příslušném formuláři (na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí). Vyplněný tiskopis lze předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

zdroj: Finanční správa

Osoby samostatně výdělečně činné, které již do paušálního režimu vstoupily od roku 2021 a chtějí v něm pokračovat, si pouze změní trvalé příkazy k platbě. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2022 je možné se k platbě paušální daně přihlásit současně se zahájením činnosti.

„Měsíční paušální daň se platí do 20. dne v příslušném měsíci, za který se platí, na speciální bankovní účet,“ uzavírá Gabriela Ivanco.