• 28/02/2022
  • Podle wizewebsite
  • 2363 Pohledy

Bonita klienta – Co to je a proč byste se o ní měli zajímat?<

Získat půjčku je v dnešní době velice snadné. Půjčky se staly běžnou součástí našeho života a je potřeba jim věnovat náležitou pozornost. Některé typy úvěrů můžete dostat doslova na počkání. Když si nedáte pozor, spadnete do dluhové pasti velmi rychle.

Zadluženost domácností v České republice roste. Nahrává tomu i koronavirová krize, kdy lidé mohou přijít o pravidelné příjmy a situaci řešit zadlužením. Přitom finanční gramotnost většinové populace je stále nízká.

V praxi se pak stává, že tento typ půjčky vám trn z paty nevytrhne. Naopak se snáze roztočí dluhová spirála. Pokud si však budete brát půjčku u seriózního poskytovatele (např. banky), bude celý proces o něco delší. Banka si vás nejprve důkladně prověří.

Jednou z nejdůležitějších a nevyhnutelných věcí, kterou musí každý žadatel o bankovní úvěr prokázat, je jeho bonita. O co se jedná? Co vás čeká? A máte vůbec šanci úvěr získat? Čtěte dále, vše se dozvíte v našem článku.

Obsah článku

1.Bonita – Co to je a jak ovlivní žádost o úvěr?2.Scoring – Alfa a omega vaší bonity3.Co může bonitu ovlivnit?Nefinanční aspektyFinanční aspektyÚvěrové registry4.Životní minimum aneb bez čeho se neobejdete5.Jak zlepšit svoji bonitu a co dělat, když není dostatečná?6.Slovo závěrem

Bonita – Co to je a jak ovlivní žádost o úvěr?

Když banka půjčuje peníze svým klientům, vždy se vystavuje riziku nezaplacení úvěru. Také se může stát, že dlužník nebude platit v předem domluvených termínech a na jeho platby nebude spolehnutí. Proti tomuto riziku se banky snaží co nejlépe ochránit a eliminovat ho na minimum. Úvěr poskytnou pouze těm klientům u kterých vyhodnotí, vysokou pravděpodobnost splacení úvěru. Jinými slovy těm, kteří jsou dostatečně bonitní.

Povinnost zjišťovat bonitu klienta je zakotvena i v zákoně, který se týká spotřebitelských úvěrů. Banka tedy nesmí poskytnout úvěr žadateli, u kterého je již od začátku jasné, že nebude schopen svůj dluh splácet. Pokud by byl takový případ prokázán, může v krajním případě dojít i k anulování smlouvy a klient vrátí jen jistinu.

Na základě bonity bude rozhodnuto, zda vám banka úvěr poskytne nebo jestli bude vaše žádost zamítnuta. Podle vaší bonity bude také stanovena odměna za riziko, které banka podstupuje – úrok.

V praxi neexistuje pro stanovení bonity jednotný postup. Běžná je i situace, kdy vám jedna banka úvěr zamítne, ale u druhé nebudete mít problém jej obdržet. V rozhodování o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru pomáhá bankám tzv. scoring.

Přečtěte si: Jak dostat nejvýhodnější půjčku a jak si nenechat půjčky přerůst přes hlavu?

Scoring – Alfa a omega vaší bonity

Scoring je komplexní metoda, podle které banka zjistí, zda je klient dostatečně bonitní. Vyčísluje, jak velké riziko představuje žadatel o úvěr pro banku. Podle výsledku scoringu banka určí, zda je klient dostatečně bonitní a jak vysoký úrok bude pro danou bonitu odpovídající.

Naopak čím nižší bonita, tím vyšší riziko banka podstupuje. Proto si v případě takového úvěru bere vyšší odměnu, tzn. úrok.

Co může bonitu ovlivnit?

Při posuzování žádosti o úvěr banky hodnotí celou škálu aspektů. Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější:

Nefinanční aspekty

První kategorií jsou nefinanční aspekty. Do této skupiny spadají zejména demografické a sociologické údaje.

Finanční aspekty

Další velmi důležitou kategorií jsou příjmy žadatele. Hlavní je, aby příjmy byly kontinuální v čase a byla u nich vysoká pravděpodobnost, že si je žadatel udrží i do budoucna.

Na každý druh příjmu se vztahují specifická pravidla. Pro zaměstnance například platí, že v době žádosti o úvěr nesmí být ve zkušební době a jeho pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou.

Na druhé misce vah jsou pravidelné výdaje žadatele. Mezi běžné výdaje se počítá například nájemné za bydlení, platby za pojištění, příspěvky do stavebního spoření, alimenty apod. Samostatnou kapitolou pro posouzení bonity jsou dluhy, které již dotyčný splácí. Nezanedbatelnou roli hrají také úvěrové limity na kreditních kartách nebo kontokorentních účtech.

Úvěrové registry

Pokud již úvěr máte, nemusí to nutně znamenat, že další úvěr už nedostanete. Důležitější, než samotný úvěr je vaše úvěrová historie a skutečnost, že pravidelně splácíte. Pokud jste již v minulosti prokázali, že jste ochotni a schopni dostát svým závazkům, může vám tato skutečnost přinést při posuzování bonity kladné body.

Pro ověření úvěrové historie slouží úvěrové registry. Banky mají možnost si žadatele o úvěr v těchto registrech prověřit a posoudit, jakou platební morálku žadatel má nejen ve vztahu k úvěrům, ale i k mobilním operátorům nebo dodavatelům energií.

V České republice jsou 3 registry, které banky mohou využívat:

Životní minimum aneb bez čeho se neobejdete

Důležitým aspektem pro posuzování bonity je také životní minimum. Nenechte se zmást, nejedná se o životní minimum stanovené celorepublikově, ale jedná se o individuální životní minimum, bez kterého se neobejdete pro zajištění vlastních základních životních potřeb.

Životní minimum vám vypočítá banka a odečte jej od vykázaných příjmů. Výše životního minima je pro každého žadatele jiná a odvíjí se od počtu osob ve společné domácnosti, od počtu dětí, které musí žadatel živit apod.

Jak zlepšit svoji bonitu a co dělat, když není dostatečná?

Faktorů, které ovlivňují bonitu je opravdu hodně. V praxi se může stát, že vaše bonita nebude dostatečná. Naštěstí v těchto případech nabízejí banky možnosti, jak takovou situaci vyřešit.

Přečtěte si: Jak vydělat peníze na internetu?

Slovo závěrem

Zjistíte, jaké podmínky vám banka nabízí, na jakou výši půjčky dosáhnete a s jakým úrokem. Navíc budete mít možnost na své bonitě zapracovat ještě před tím, než o úvěr skutečně požádáte. Díky včasné přípravě můžete ušetřit nemalé částky na úrocích.

Přečtěte si: Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem?

Míra prověřování bonity bude záležet také na tom, na jak dlouho si budete úvěr brát. Bonita u půjček v řádech pár tisíc pro překlenutí období do výplaty bude posuzována odlišně od hypotéky na několik milionů v řádu desítek let. Nicméně je důležité u každé půjčky důkladně zvážit, zda ji skutečně potřebujete, dobře si prostudovat podmínky, za kterých vám banka peníze půjčí, a hlavně mít jistotu, že budete schopni splácet. Pamatujte! Každá banka má svoji metodu hodnocení bonity klienta.