• 09/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 574 Pohledy

Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020 - Podnikatel.cz<

Od roku 2020 nedochází k žádným podstatným změnám ve slevách na dani. Mimo změny, které přináší zvýšení minimální mzdy.

Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění pro zaměstnance

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2019 i 2020 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. V roce 2020 je možné využít nový jednodílný tiskopis Prohlášení k dani i starší dvoudílné vzory.

Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020 - Podnikatel.cz

O aktuálních tiskopisech více v článku: Nové tiskopisy Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování daní

Sleva na manžela

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka). Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek.

Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Včetně měsíce, ve kterém bylo manželství uzavřeno v průběhu prvního dne.

Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Co se do příjmů počítá:

Období zahrnutí příjmů upřesňuje pokyn GFŘ D-22, kde se uvádí, že:

O uplatnění slevy na manžela/manželku včetně příkladů z praxe v článku: Uplatnění slevy na manželku