Reportáž ČT o stejnopohlavních sňatcích byla nevyvážená, rozhodla velká rada
  • 15/04/2022
  • Podle wizewebsite
  • 296 Pohledy

Reportáž ČT o stejnopohlavních sňatcích byla nevyvážená, rozhodla velká rada<

České televizi dorazila výtka odRady prorozhlasové atelevizní vysílání (RRTV), která rozhodla, že ČT přistoupila neobjektivně kreportážiomanželství stejnopohlavních párů. Napříspěvek si stěžovala Aliance prorodinu, uvedl server Lupa.cz, který ozáležitosti informoval. Rada tak televizi zašle upozornění naporušení zákona.

Reportáž pochází ze14. března 2021. „Připopisu tématu zredakční pozice byl použit termín ‚manželství provšechny‘, což je výraz nastolený vdiskurzu iniciativou ‚Jsme fér‘, která sevesporu aktivně angažuje najedné názorové straně ajde tedy otermín emočně záměrně přednastavený zpozice jedné názorové strany, jeho použití je vrozporu spotřebou nezaujatého věcného popisu problému, neboť již automaticky pocitově navádí diváka kpřijetí jednoho aodmítnutí druhého názoru,“ uvedla takzvaná velká mediální rada.

Ta také veřejnoprávnímu médiu vytkla nerovnoměrné zastoupení obou stran, protožesevreportážidostalo prostoru především petici napodporu stejnopohlavních manželství, anikoliv té konkurenční zamanželství coby výhradně svazku mužeaženy. Prostor také dostal Czeslaw Walek ziniciativy Jsme fér adalší dva gayové, nicméně zastáncům oponentního názoru „nebyl poskytnut odpovídající prostor“. RRTV rovněž televizi kritizovala zato, že všechny předkladatele návrhu, aby sedefinice manželství jako svazku mužeaženy objevila vListině základních právasvobod, prezentovala jako poslance lidovců.

Reportáž ČT o stejnopohlavních sňatcích byla nevyvážená, rozhodla velká rada

„Takovýmto zpracováním reportáže seprovozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby vezpravodajských apoliticko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity avyváženosti. Rada stanovuje lhůtu knápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění,“ uvedla rada.