• 03/09/2022
  • Podle wizewebsite
  • 435 Pohledy

Stát mladým nabízí levné úvěry na bydlení. Takovou sazbu v bance nenajdete<

Banky nyní nabízí hypotéky s poměrně vysokými úroky. Pokud plánujete pořizovat úvěr na bydlení, zkuste požádat stát. Pokud projdete sítem podmínek, půjčí vám teď mnohem levněji. Pravidla jsou navíc od letoška přívětivější.

Půjčte si levněji než v bance

Stát poskytuje půjčky na bydlení pro mladé z programu Vlastní bydlení, ve kterém by pro tyto úvěry letos mělo být k dispozici 700 mil. Kč. K 25. lednu 2022 už je v programu volných jen něco přes 470 mil. Kč. Údaje se denně aktualizují v tabulce na webu Státního fondu podpory investic, ze kterého stát program financuje.

Podmínky programu se změnily s novelizací nařízení schváleného vládou ke konci listopadu 2021.

Kromě toho, že žadatelé mohou dosáhnout na nižší úrokovou sazbu než v bance, může atraktivitu tohoto úvěru zvyšovat i postupné uvolňování krkolomných podmínek, za kterých lze prostředky čerpat.

Peníze z této půjčky se dají použít na pořízení nebo modernizaci obydlí. O prostředky mohou žádat zájemci, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud alespoň jednomu z nich ještě není ke dni podání žádosti o úvěr 40 let. Dále může napeníze dosáhnout také osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě do 15 let.

O úvěr můžete požádat jen v případě, že jste v minulosti takovýto úvěr od státu ještě nečerpali a zároveň nejste vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci) ani nájemcem družstevního bytu (stejně jako váš manžel či registrovaný partner). Vlastnictví chaty nebo domu bez čísla popisného však není překážkou. U úvěru na výstavbu nebo pořízení bydlení je nutné na nemovitost sjednat živelní pojištění.

Úvěr stát nyní nabízí se sazbou 2,49 % ročně s fixací na 5 let. Poté se úrok přepočítá podle základní sazby Evropské unie pro ČR. Ta – jen pro zajímavost – byla ještě loni v lednu ve výši 0,44 % ročně. O změně výše této sazby Fond vždy informuje na svém webu.

Zmíněný úrok se snižuje o 0,2 % za každé dítě do 15 let věku, o které žadatel trvale pečuje a které s ním trvale bydlí. Zároveň však platí omezení, že sazba nesmí být nižší než 1 % ročně.

Úvěr můžete použít na:

V současnosti se tyto půjčky poskytují maximálně se splatností na 10 let při modernizaci a se splatností na 30 let při pořízení obydlí.

Na modernizaci obydlí je možné čerpat částku od 50 do 750 tisíc Kč. Na pořízení rodinného domu nyní stát nabízí maximálně úvěr 3 500 000 Kč. V případě výstavby ale maximálně však do 90 % nákladů na výstavbu, v případě koupě nejvýše do 90 % sjednané nebo obvyklé ceny, vč. ceny pozemku.

Stát mladým nabízí levné úvěry na bydlení. Takovou sazbu v bance nenajdete

Na pořízení bytu nebo družstevního podílu si od státu nyní můžete vzít půjčku do 3 mil. Kč s tím, že maximálně může jít o 90 % ceny sjednané nebo obvyklé.

Chcete si vzít úvěr? Naše úvěrová kalkulačka vám vypočte, kolik budete splácet.

Čerpání a žádost

Žádost o úvěr můžete zaslat nebo osobně podat na pracovištích SFPI (Praha a Olomouc) nebo ji poslat elektronicky přes datovou schránku (wikaiz5). V době podání žádosti o úvěr už musíte mít o nemovitosti jasno, protože mezi doklady přikládáte i odhad nemovitosti. U výstavby musíte přiložit zase projektovou dokumentaci.

Přečtěte si také: Jak si bezplatně půjčit peníze do další výplaty?

Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů, pro vyřízení úvěrů na modernizaci pak do 30 dnů.

Na modernizaci můžete úvěr čerpat jednorázově nebo postupně. Ať tak či tak, čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Jednorázové nebo postupné čerpání je možné i u výstavby domu s tím, že čerpání musíte zahájit do 1 roku a ukončit nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Do 3 let musí být dokončena i výstavba domu. Během splácení úvěru ale můžete fond požádat o prodloužení této lhůty.

Úvěr na pořízení nemovitosti je možné čerpat jen jednorázově, přičemž čerpání musíte zahájit nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy. Do této doby musíte fondu předložit doklady prokazující účelné vynaložení prostředků.

Zajištění úvěru

Je-li úvěr na modernizaci nebo na pořízení obydlí do 750 tis. Kč, zajišťuje se ručitelským prohlášením. Ručitel musí být ve věku do 55 let, s průměrným měsíčním příjmem nad 15 000 Kč za poslední tři měsíce. Dá se ručit i nemovitostí, pokud bude fond první v pořadí a s vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (vč. povodně a záplavy) ve prospěch fondu.

Čtěte také: Hypotéka online: U kterých bank nebudete muset vytáhnout paty z domu?

Při pořízení nemovitosti s úvěrem nad 750 tis. Kč se zajišťuje zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (vč. povodně i záplavy), nebo zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti.

Na družstevní podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu se při úvěru nad 750 tis. Kč řeší zajištění individuálně.

Dokládání příjmů

Čtěte také: Jaké příjmy vám banka započítá při žádosti o úvěr kromě těch ze zaměstnání a podnikání?

Abyste měli šanci na schválení úvěru, musíte samozřejmě doložit příjmy. Žijete-li v manželství nebo registrovaném partnerství, musí je doložit i vaše drahá polovička. Zaměstnanci dokládají potvrzení o výši příjmu, OSVČ daňové přiznání. Za příjem se pro účely žádosti považuje i peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

Bez poplatku a s dotací

Program platí bez výjimky pro celé území ČR. Za mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru není předepsán žádný poplatek, stejně jako za vedení úvěru. V případě potřeby fond nabízí bezplatnou odbornou pomoc a konzultace.

Budete-li čerpat půjčku na pořízení nemovitosti, získáte od státu při narození nebo osvojení dítěte dotaci 30 000 Kč.

Přerušení a odklad splácení

Pokud potřebujete, můžete Fond požádal o odložení splácení jistiny až o 6 měsíců. První půlrok pak budete splácet jen úroky, a ne jistinu. Splatnost se v tomto případě nemění.

Pokud během splácení rozšíříte svou rodinu o nového člena, umožní vám fond na vaši žádost přerušit splácení jistiny až na dva roky. Kromě narození dítěte je takové přerušení možné také při osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství.

Dále můžete o přerušení splácení celkově až na dva roky požádat při ztrátě zaměstnání či nemoci, pokud jedno nebo druhé trvá déle než 3 měsíce, a dále při úmrtí člena domácnosti.

Přerušit splátky je možné i několikrát, pokud jste v jedné ze zmíněných situací. Celková doba přerušení ale nesmí přesáhnout 2 roky. V těchto všech zmíněných případech už se doba splatnosti prodlouží o dobu přerušení splácení. Maximálně ale tak, aby celková doba splatnosti vč. prodloužení nepřesáhla u úvěru na modernizaci 12 let a u úvěrů na pořízení bydlení 35 let.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Kdo dosáhne na státní půjčku na bydlení pro mladé?Žádat mohou lidé žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud alespoň jednomu z nich není 40 let nebo osoby do 40 let, které trvale pečují o dítě do 15 let.Kolik si mohu půjčit a na jak dlouho?Na modernizaci obydlí můžete získat částku od 50 do 750 tisíc Kč při splatnosti do 10 let.Na pořízení rodinného domu maximálně 3 500 000 Kč s tím, že půjde nejvýše o 90 % nákladů na výstavbu či koupi (i s pozemkem). Na pořízení bytu nebo družstevního podílu stát poskytne půjčku do 3 mil. Kč. Opět může jít nejvýš o 90 % ceny sjednané nebo obvyklé. Tyto úvěry stát poskytne se splatností do 30 let.