• 15/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 621 Pohledy

Nemocnici v Opařanech nově povede jako dočasně pověřený ředitel Michal Goetz<

„Jsem velmi rád, že tato unikátní nemocnice může dále pokračovat a pomáhat dětem. A pevně doufám, že se nám podaří úspěšně navázat na paní ředitelku a primářku Hodkovou, která předává nemocnici ve výborné kondici. Velmi rád bych s novým týmem pokračoval ve všech aktivitách a nabídl opět všem spolupracovníkům kvalitní pracovní prostředí a pacientům maximální péči,“ uvedl Michal Goetz.

V opařanské nemocnici momentálně pracují pouze dvě atestované dětské psychiatričky. Kromě ředitelky Hodkové je to ještě primářka Jana Holendová, která však na konci roku rovněž odchází do důchodu. Od ledna by mělo v DPN pracovat šest kvalifikovaných lékařů.

„Jsem velmi ráda, že společné úsilí celého současného týmu DPN v poskytování moderních služeb ambulantních a lůžkových, jak akutních, tak následných v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, bude i nadále pokračovat a dál se rozvíjet. Pokračování budou mít i ambulance fyzioterapie, dále provoz lékárny, klinických laboratoří, Záchranné služby Jihočeského kraje a výhledově snad bude pokračovat i dobře zavedená ambulance dětské a dorostové psychiatrie. Kolega Michal Goetz je zkušený lékař,“ uvedla Ivana Hodková.

V nemocnici v Opařanech by nově mělo pracovat šest kvalifikovaných lékařů

středa, 22. prosince 2021, 17:11ZprávySpolečnostZdravíTáborsko

Nemocnici v Opařanech nově povede jako dočasně pověřený ředitel Michal Goetz

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) v Opařanech na Táborsku bude i od ledna pokračovat v provozu. Nemocnici kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu hrozil zánik. Nově by však v DPN mělo pracovat šest atestovaných dětských psychiatrů. Sdělila...

Goetz přichází z Psychosomatické kliniky v Praze 6, kde zastával pozici odborného lékaře a zároveň byl i poradcem Národního ústavu pro duševní zdraví. Prošel dlouhodobými pracovními zkušenostmi vedoucího pracovníka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK, v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, na Dětské psychiatrické klinice FN v Motole jako vedoucí diagnostického oddělení. Má zahraniční zkušenost na dětských psychiatrických klinikách v USA a Kanadě.

DPN v Opařanech se před časem stala vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021. Cenu uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Nemocnice má 90 lůžek. Přibližně 50 procent hospitalizovaných pacientů ve věku od pěti do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok zařízení léčí na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí z celé republiky. Nemocnice má dvě oddělení pro děti od tří do 18 let.