• 17/09/2022
  • Podle wizewebsite
  • 338 Pohledy

Děti a daně 2022: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a jak vzrostlo daňové zvýhodnění?<

Přijetím daňových balíčků v roce 2021 změnilo nastavení daňového zvýhodnění a daňového bonusu na děti. Rodiny s dětmi tak nejen mají od státu na daňovém zvýhodnění více peněz, ale od této doby můžou tyto výhody na děti čerpat například i OSVČ, které uplatňují daňové paušály.

Jaké je daňové zvýhodnění na děti v roce 2022?

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další děti bylo v roce 2021 zvýšené, což se dotklo i případů držitelů průkazů ZTP/P.


Daňové zvýhodnění na děti 2021

roční

měsíční

na první dítě

15 204 Kč

1 267 Kč

na druhé dítě

22 320 Kč

1 860 Kč

na třetí a každé další dítě

27 840Kč

2 320 Kč

na první dítě (pokud má ZTP/P)

30 408 Kč

2 534 Kč

na druhé dítě (pokud má ZTP/P)

44 640 Kč

3 720 Kč

na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

55 680 Kč

4 640 Kč


Pokud máte postižené dítě se ZTP/P, tak zvýhodnění je dvakrát vyšší. Zákon přesně neříká, že musíte zvýhodnění uplatnit podle věku dítěte nebo podle věkového pořadí, tedy, že nejstarší dítě je první dítě. Můžete tak do formuláře uvést děti v pořadí tak, abyste dosáhli na co největší zvýhodnění, v případě že máte dítě se ZTP/P se vyplatí ho uvádět jako poslední v pořadí.

Vedle daňového zvýhodnění na dítě vzrostla v roce 2021 i v roce 2022 také sleva na dani na poplatníka.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2021

Jaký typ přiznání potřebujeteInteraktivní xls
Uplatňuji paušálstáhnout
Vedu účetnictvístáhnout
Mám více zdrojů příjmustáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Děti a daně 2022: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a jak vzrostlo daňové zvýhodnění?

Zdroj: Shutterstock

Kdy může daňové zvýhodnění na děti v roce 2022 použít OSVČ

Od posledních úprav může živnostník uplatnit daňové zvýhodnění na děti stejně jako zaměstnanec bez ohledu na to, jestli uplatňuje paušální nebo reálné výdaje. Musí být jen dodržen limit minimálních zdanitelných výdajů, tedy šestinásobek minimální mzdy. Limit byl pro rok 2021 91 200 Kč (daňové přiznání podávané 2021), pro rok 2022 (daňové přiznání podávané v roce 2023) bude limit 97 200 Kč.

Kdo dostane daňový bonus?

Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od státu, pokud je vaše daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu. Takto získáte peníze navíc při využívání daňového zvýhodnění na děti. Daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. OSVČ daňový bonus dostávají vyplacen jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnanci ho dostávají vyplacen každý měsíc v čisté mzdě.

Pro rok 2021 se změnily podmínky, za kterých vám stát daňový bonus vyplatí. Kvůli růstu minimální mzdy se tak hranice pro vyplácení daňového bonusu zvyšuje na 91 200 Kč ročně, což představuje 7 600 Kč měsíčně. Do této hranice se nezapočítávají příjmy z kapitálu a z pronájmu.

Zrušení zastropování částky daňového bonusu

U daňového bonusu byla jeho výše zastropována zákonem na 60 300 Kč. Součástí daňových změn pro rok 2021 však bylo zrušení tohoto stropu.

Novela rovněž opravuje menší opomenutí předešlé novely o státní podpoře, která zrušila roční limit daňového bonusu, nicméně v zákoně byl zachován limit měsíční ve výši 5 025 Kč.

Novela o státní podpoře ruší i tento měsíční limit pro uplatnění měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč.

Poprvé se zrušení měsíčního limitu daňového bonusu projeví při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022 pro zdaňovací období roku 2022.

Otcovská dovolená a školkovné

Otcovská dovolená (neboli otcovská poporodní péče) sice není daňová změna, ale stejně si zaslouží zmínění. Je to totiž stále poměrně nová sociální dávka, na kterou dosáhnou novopečení otcové a díky které si můžou po narození dítěte dopřát celých 10 pracovních dní otcovské dovolené, kterou můžou strávit s manželkou a dítětem.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 opět vzrostla minimální mzda na 16 200 Kč, tak na stejnou částku roste i sleva na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Za rok 2021 (pro daňové přiznání podávané v roce 2022 a roční zúčtování daně 2022) uplatníte školkovné ve výši 15 200 Kč, pro příští rok se částka školkovného zvedá na 16 200 Kč.