• 10/12/2022
  • Podle wizewebsite
  • 427 Pohledy

Kompenzační bonus 2021 pro lidi pracující na dohody v otázkách a odpovědích<

Jde o poslední část třídílného seriálu článků. V prvním se server Podnikatel.cz věnoval přehledu pro OSVČ, v druhém pro společníky s. r. o. a v tomto textu se zaměřil na lidi pracující na dohody.

Kteří lidé pracující na dohody se mohou stát subjektem kompenzačního bonusu?

Subjektem se podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 mohou stát jen pracovníci, kteří v rozhodném období vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

To neplatí, pokud se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona upravujícího nemocenské pojištění (dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Jinými slovy, u dobrovolných pečovatelů a pěstounů není souběžné nemocenské pojištění na překážku.

Kompenzační bonus 2021 pro lidi pracující na dohody v otázkách a odpovědích

Co se rozumí dohodami mimo pracovní poměr?

Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce.

Od jaké výše odměny se dohodáři musí účastnit nemocenského pojištění a můžou tak být subjektem kompenzačního bonusu?

U dohod o pracovní činnosti jde o hranici 3500 Kč měsíčně (pro loňský rok platil limit 3000 Kč) a u dohod o provedení práce o 10 000 Kč měsíčně.

Odkdy dokdy trvá rozhodné období?

Rozhodné období se počítá od 1. června 2020 do 30. září 2020. Místo rozhodného období si ale dohodáři mohou pro splnění podmínek vybrat období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud tak dohodář chce žádat o bonus za únor, musel pracovat na dohodu, z které se platilo nemocenského pojištění, alespoň 3 z 4 měsíců od začátku června do konce září 2020, nebo od začátku října 2020 do konce ledna 2021.