• 18/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 451 Pohledy

Invalidní důchod. Kdo má letos nárok a kolik dostane<

Zdroj: Shutterstock

Muž narozený 1. 1. 1960 požádal o přiznání invalidního důchodu od vzniku invalidity, tj. od 7. 3. 2022. Od tohoto data mu byl přiznán invalidní důchod. Před vznikem invalidity získal 44 let a 173 dnů pojištění.

Pro výši procentní výměry se jako doba pojištění započítává i dopočtená doba, což je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku bezdětné ženy stejného data narození.

Důchodový věk bezdětné ženy narozené v roce 1960 je 64 let a 2 měsíce, dopočtená doba žadatele je tedy od 7. 3. 2022 do 29. 2. 2024, tj. 725 dnů. Celková doba pojištění v tomto případě tedy činí 47 let a 168 dní.

Osobní vyměřovací základ za rozhodné období, tj. za období od roku 1986 do roku 2021, činí 32 000 Kč.

Invalidní důchod. Kdo má letos nárok a kolik dostane

Výpočtový základ pro stanovení invalidního důchodu se stanoví podle takzvaných redukčních hranic takto:

Výpočtový základ činí celkem 20 990 Kč (17 121+3869).

V případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně náleží za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu. To znamená, že za 47 let pojištění činí procentní výměra 70,5 % výpočtového základu, tj. 14 798 Kč.

V případě invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně náleží za každý rok pojištění 0,75 % výpočtového základu. To znamená, že za 47 let pojištění činí procentní výměra 35,25 % výpočtového základu, tj. 7399 Kč.

V případě invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně náleží za každý rok pojištění 0,5 % výpočtového základu. To znamená, že za 47 let pojištění činí procentní výměra 23,5 % výpočtového základu, tj. 4933 Kč.

Spolu se základní výměrou, která činí 3900 Kč, náleží tomuto muži invalidní důchod pro invaliditu