• 07/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 533 Pohledy

Pět legislativních novinek, které přilepší rodinám s dětmi<

V legislativním procesu je několik návrhů, které se mohou pozitivně odrazit na rozpočtech rodin s dětmi. Většina z nich je schvalována v rámci novely zákona o státní sociální podpoře. Jiné už dokonce platí.

Vyšší daňová sleva na děti

Rodinám s více dětmi by mohlo přilepšit vyšší daňové zvýhodnění (daňová sleva na dítě), které prošlo 23. dubna Sněmovnou jako pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1116 – pozměňovací návrh 7593). Nyní předlohu posoudí Senát.

Schválená úprava počítá s navýšením daňové slevy na druhé, třetí a další dítě o 15 %. Sleva na první dítě by zůstala stejná. V případě, že ji posvětí Senát, by změna měla platit zpětně od začátku letošního roku. Zaměstnanci, kteří si daňové zvýhodnění uplatňují měsíčně, by zvýšenou část slevy, o kterou přišli od začátku roku do začátku účinnosti právní úpravy, získali zpět při ročním zúčtování. Podnikatelé si ji případně uplatní – už v plné výši – až v daňovém přiznání za letošek, které budou podávat příští rok.

Porovnání současné a navrhované slevy na dítě
StavRoční sleva na 1. dítěRoční sleva na 2. dítěRoční sleva na 3. a další dítě
Současná výše slev15 204 Kč19 404 Kč24 204 Kč
Navrhovaná výše slev15 204 Kč22 315 Kč27 835 Kč

Zdroj: pozměňovací návrh 7593

Měsíčně sleva na druhé dítě vzroste ze 1617 Kč na 1860 Kč (po zaokrouhlení). Sleva na třetí a další dítě se zvýší z 2017 Kč na 2320 Kč (po zaokrouhlení) měsíčně.

Jak jsme zmínili, dané zvýšení slevy nemusí být konečné, úprava musí projít Senátem.Pokud by se ten nepostavil proti myšlence navýšení daňového zvýhodnění, může ještě navrhnout jinou výši samotné slevy. K tomu ho totiž vyzvala Komora daňových poradců ČR. Tím, že se sleva zvyšovala o 15 %, netvoří její dvanáctina (tedy měsíční výše slevy) celé číslo. Navrhované částky nejsou dělitelné počtem měsíců kalendářního roku beze zbytku. Pokud by návrh zůstal ve verzi schválené Poslaneckou sněmovnou, výrazně by to zkomplikovalo mzdovou evidenci a pro podnikatele by to představovalo zbytečné náklady například na úpravy softwaru, zdůrazňuje Komora s tím, že na podobný problém upozorňovala už loni po zvýšení základní slevy na poplatníka Sněmovnou, přičemž chybu následně napravil právě Senát.

Měsíční bonus v plné výši

Daňový bonus vznikne v případě, že je vypočtená daň z příjmů kvůli odečtení slevy na děti záporná. Zaměstnanci si ho mohou uplatňovat na měsíční bázi, podnikatelé jen za celé období.

Pět legislativních novinek, které přilepší rodinám s dětmi

V rámci stejného schvalování prošla i změna týkající se daňového bonusu. Ten si mohou zaměstnanci uplatňovat i měsíčně, v § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů je ale omezení, že pouze do částky 5025 Kč. Mají-li nárok na vyšší měsíční bonus, uplatní si zbytek až při zúčtování daní.

Právě zmíněný měsíční limit ve výši 5025 Kč by měl být k červenci zrušen tak, aby mohli zaměstnanci čerpat měsíční výši bonusu bez omezení. Na tomto místě je vhodné připomenout, že byl před časem zrušen i celkový limit pro čerpání daňového bonusu ve výši 60 300 Kč ročně.

O rodičovský příspěvek už nepřijdete

Další změna, kterou poslanci posvětili schválením stejného návrhu zákona, je nové pravidlo pro dočerpání rodičovského příspěvku.

V současnosti platí, že dávku můžete pobírat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. V případě, že na svět přijde další potomek, se čerpání přerušuje výplatou peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nového rodičovského příspěvku (to pokud na mateřskou nevznikl nárok). Jediným řešením, jak se nepřipravit o zbytek dávky, je včasné zvýšení její měsíční výplaty tak, aby se čerpání urychlilo. Maximální možná výše měsíční částky je ale odvozena od denního vyměřovacího základu stanoveného pro výplatu PPM (zjednodušeně řečeno můžete čerpat tolik, kolik činila vaše měsíční mateřská). V případě, že nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ nebo byl příliš nízký, je možné čerpat dávku maximálně po 10 000 Kč měsíčně (u vícerčat 15 000 Kč).

Právě kvůli tomuto omezení rodiče často přicházeli o část rodičovského příspěvku, který nestihli před příchodem dalšího potomka dočerpat.

Poslanci nyní odhlasovali pozměňovací návrh Aleše Juchelky, který v případě, že by rodiče nestihli dočerpat dávku kvůli narození dalšího potomka, dává nárok na výplatu zbylé částky příspěvku jednorázově. A to v měsíci, který následuje po tom, ve kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

Podmínkou pro možnost využití tohoto ustanovení má být fakt, že se dá alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození dalšího potomka 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč.

Změna by měla začít platit od letošního července.

Přídavky na děti se zvýší

Zvýšit by se měly také přídavky na děti, kterých se zmiňovaná novela přímo týká. Návrh obsahuje zvýšení hranice příjmu rodiny, od které mají nárok na dávku. Zatímco nyní je to 2,7násobek životního minima rodiny, nově by to měl být 3,4násobek. Podle ministerstva práce by tak na příspěvek mohlo dosáhnout dalších zhruba 250 tisíc dětí. Příklady důsledků změny příjmového stropu shrnuje následující tabulka:

RodinaStávající příjmový stropNový příjmový strop po zvýšení
1 dospělý, 1 dítě 5 let14 900 Kč18 700 Kč
1 dospělý, 2 děti 8 s 16 let23 600 Kč29 716 Kč
2 dospělí, 1 dítě 5 let23 500 Kč29 600 Kč

Zvýšit se však má i samotná úroveň dávek. Motivační výměra pro pracující rodiny pak má být navýšena ze současných 300 Kč na 500 Kč.

Věk dítěteZákladní příspěvek −> po změněZvýšený příspěvek −> po změněRozhodný příjem pro přiznání −> po změně
do 6 let500 Kč −> 630 Kč800 Kč −> 1130 Kč2,7násobek životního minima −> 3,4násobek
6–15 let610 Kč −> 770 Kč910 Kč −> 1270 Kč2,7násobek životního minima −> 3,4násobek
15–26 let700 Kč −> 880 Kč1000 Kč −> 1380 Kč2,7násobek životního minima −> 3,4násobek

Posvětí-li změnu Senát, zvýší se přídavky na děti od července.

Na ošetřovné dosáhne více rodičů

Poslední přilepšení pro rodiny nevyplývá z novely zákona o státní sociální podpoře, ale z novely zákona o úpravách ošetřovného. Předloha, která byla už 30. dubna vyhlášena ve Sbírce zákonů, rozšířila okruh potenciálních příjemců dávky. Nově na krizové ošetřovné mohou dosáhnout příbuzní v přímé či vedlejší linii podle § 772 občanského zákoníku, kteří nežijí s dítětem v jedné domácnosti (např. prarodiče, sourozenci, strýcové či tety). Podmínkou je, aby byli nemocensky pojištěni. Příbuzenský vztah se má dokládat čestným prohlášením.

Více informací najdete v článku Další změny v ošetřovném. Má na něj dosáhnout víc členů rodiny

Zpětně od března se také nedávno krizové ošetřovné zvýšilo na 80 % redukovaného výdělku a došlo k rozšíření skupiny rodičů, kteří mají na dávku nárok. Nově jsou to i rodiče dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby (autismus, závažné vývojové poruchy chování, postižení více vadami najednou). V tomto případě se přiznává dávka bez ohledu na věk dítěte.