• 19/02/2023
  • Podle wizewebsite
  • 373 Pohledy

Šlapání na jazyk u dětí: kdy navštívit logopeda? - Babyweb.cz<

Když jsou vašemu prckovi dva ročky, začíná se chytat a napodobuje řeč svých rodičů i jiných dospělých. Je to i věk, kdy tvoří první krátké věty, a se sklonkem třetích narozenin už je váš potomek velmi zvídavý a povídavý. A vy máte co dělat, abyste odpovídali na jeho četná „Proč?“ nebo „Co to je?“, což v případě obtížné artikulace zní spíše jako: „Ploč?“ a „Šo to je?“. V této době byste už měli zbystřit a v případě obtíží s výslovností dítěti pomoci.

Od počátku prvních pokusů o řečové projevy je nutná velká trpělivost, hravost a zábavný způsob (říkadla, básničky, povídačky, příběhy, pohádky) jak v dítku vzbudit zájem o mluvení, a především správnou výslovnost. Jde to pomalu, ale jde. Často dítě svému okolí dobře rozumí, ale neumí se samo moc vyjádřit.

Kdy k logopedovi?

A právě ve věku mezi třetím a čtvrtým rokem je dobré kontaktovat odborníka, v tomto případě logopeda. I jen prostá konzultace může dát vašemu snažení a pomoci potomkovi směr. Obecně nelze úplně přesně určit čas, kdy je dobré navštívit logopeda. Je to dost individuální, protože každé dítě je jiné. Některé brzy sedí i chodí, jiné si dává na čas. Stejné je to i s řečí. Ovšem ve zmíněném věku tří až čtyř let bychom měli v případě špatné artikulace, deformované řeči, nebo slabé slovní zásoby, případně malé výslovnost hlásek vždy vyhledat logopeda.

Řeč jako taková

Vývoj řeči u každého malého človíčka má několik fází, které jsou dány právě jeho věkem. Jak to tedy je, nebo by mělo být?

Šlapání na jazyk u dětí: kdy navštívit logopeda? - Babyweb.cz

V globálu je vývoj závislý na tom, jak moc se vy jako rodiče a další dospěláci v jeho okolí dítěti věnujete, čtete mu, povídáte si s ním, hrajete si, říkáte říkadla, básničky, pohádky nebo příběhy. Prostě pomáháte mu rozvíjet řeč a slovní zásobu. Někdy ale i přesto dítěti škobrtá jazyk a takzvaně si na něj šlape. Pak je na řadě logoped.

U logopeda

A platí, že čím dříve s problémem za logopedem přijdeme – byť třeba jen na radu, tím lépe a dříve se se šlapáním na jazyk vaše dítě vyrovná. Logoped je de facto takový trenér mluvení. Ten sportovní s dětmi trénuje pohyb a aktivitu těla, logoped trénuje s vaším dítkem slova, správnou výslovnost a um řeči.

V prvopočátku je tedy vždy konzultace s logopedem, poté vyšetření dítěte a až pak nastává tréning. Pokud logoped uzná dítě ještě malým a nezpůsobilým učení tedy tréningu, doporučí vám nějaké cviky a říkadla, dohodne s vámi návštěvu třeba za půl roku, nebo za rok.

Jinak ukáže dítěti jak na to, co dělat s ústy, jazykem, kam opřít jazyk atp. a vám jako rodičům doporučí logopedické hry, básničky a cvičení, které budete s dítkem pravidelně procvičovat doma. Stačí chvilku, ale pravidelně. Angažovat můžete i ostatní dospěláky – babičky, dědečky, strýčky a tety, aby s vaším potomkem hodně mluvili a zkoušeli s ním hravou formou cviky či básničky. Návštěv logopeda je vždy několik, a to dle vývoje a nápravy každé vady, což je u každého dítěte individuální.

To je jediná cesta, jak pomoci vašemu dítěti ven ze šlapání si na jazyk a škobrtání v řeči. Hodně jej také chvalte, třeba za jen maličký pokrok. Dodáte mu sebedůvěru a vůli do dalšího cvičení a boje s písmenky. Je to podstatné, protože pak bude váš potomek s nástupem do školy vyslovovat správně všechny hlásky a nebude mít problémy s učením.