• 30/05/2022
  • Podle wizewebsite
  • 450 Pohledy

Soukromé školy jsou signál státu, že ve školství není něco v pořádku, tvrdí ředitelka PORG<

„S inkluzí můžeme zapomenout na klišé, že škola má individuální přístup. To prostě není možné. To by učitel musel být robot, který zvládne děti s poruchou chování, učení a přitom tam má dalších osmadvacet dětí, které musí něco naučit,“ tvrdí Dluhošová.

Ani systém pomoci od asistentů podle ní příliš učitelům neulehčuje. „Rodiče pak hledají menší kolektivy, individuální přístup,“ vysvětluje si odliv ze státního školství ředitelka.

Čtěte také

Soukromé školy už nejsou jen pro bohaté děti, některé rodiny se na školné skládají, říká Šteffl

Založit školu podle ní nemůže každý, který někdy ve škole byl a má pocit, že tomu proto rozumí. Další důvod, proč vznikají soukromé školy, vidí Dluhošová v nadšení rodičů:

Soukromé školy jsou signál státu, že ve školství není něco v pořádku, tvrdí ředitelka PORG

„A to poté, co děti odcházejí ze soukromých mateřských škol. A rodiče si říkají: To bylo fajn, pojďme udělat první třídu. Ne všem se to podaří, protože mít bezvadnou mateřskou školu je něco jiného než první stupeň základní školy.“

„A pak je tu výdělek. Vzniklo hodně soukromých škol, ale já si nemyslím, že škola je výdělečná záležitost,“ dodává Dagmar Dluhošová, ačkoliv roční školné v síti škol PORG dosahuje až 160 tisíc korun.

Poslechněte si celý rozhovor. Ptá se Naďa Bělovská.