• 08/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 546 Pohledy

Jak je to s krizovým ošetřovným při uzavření škol a školek, karanténě a izolaci<

Uzavření školy nebo školky ovlivní pracovní i finanční stránku rodičů. Právě proto byla v prosinci loňského roku přijata nová úprava ošetřovného, která bude platit v době mimořádných opatření souvisejících s pandemií. A i když došlo ke schválení dávky v prosinci, platná je zpětně od 1. listopadu 2021.

Kdy je nárok na krizové ošetřovné?

Krizové ošetřovné je úplně něco jiného než klasické ošetřovné, které lze čerpat maximálně 9 dní (16 dní v případě rodiče samoživitele) a které fungovalo i dlouho před začátkem pandemie.

Krizové ošetřovné funguje v situacích, kdy dojde k nařízení individuální karantény anebo rovnou izolace v rodině. Dále také dávka náleží rodiči, který doma celodenně pečuje o dítě, kterému byla uzavřena školka nebo škola, případně její části mimo dny školních prázdnin a vyhlášených dnů ředitelem školy.

Důležité je zmínit, že krizové ošetřovné neplatí jen pro děti a školy a školky. Funguje i u péče pro starší osoby v případě uzavření týdenních a denních stacionářů a obdobných zařízení.

Jak je to s krizovým ošetřovným při uzavření škol a školek, karanténě a izolaci

To ale není všechno. Aby ošetřující osoba krizové ošetřovné získala, musí být účastníkem na nemocenském pojištění. To jsou pak zaměstnanci na klasickou pracovní smlouvu vždy. Brigádníci na dohodu o provedení práce anebo o pracovní činnosti jsou účastníky na nemocenském pojištění jen tehdy, pokud je jejich měsíční příjem nad limitní částky. U DPP je to 10 000 Kč hrubého a u DPČ 3 499 Kč hrubého.

Nárokovat krizové ošetřovné mohou i ti zaměstnanci, kteří začali ošetřovat dítě před dnem nástupu do nového zaměstnání a potřeba péče trvá alespoň v den domluveného nástupu. Musí ale splnit podmínku, že byli v posledních 6 měsících alespoň 90 dní nemocensky pojištěni.

Čtěte také: 6 nejčastějších otázek ke krizovému ošetřovnému

Zdroj: Depositphotos

Na péči o koho lze krizové ošetřovné čerpat?

Dávku lze využít na péči o

Je krizové ošetřovné jen pro rodiče?

Ne, není. Krizové ošetřovné mohou nově čerpat i jiní příbuzní dítěte anebo ošetřované osoby, a to i za předpokladu, že s ním nebo s ní nesdílí společnou domácnost. Podmínkou však je, aby se jednalo o příbuzného v přímé linii. Nadále pak samozřejmě platí, že se osoby mohou na ošetřovném střídat.

Čtěte také: Ošetřovné se zvýší a nově jej budou moci pobírat i další příbuzní

Kolik činí krizové ošetřovné?

Výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu. Ten se pak navíc ještě upravuje pomocí tří redukčních hranic. Nejméně pak lze za pracovní den u zaměstnance, který je v pracovním nebo služebním poměru, získat 400 Kč. U zaměstnanců, kteří si vydělávají prostřednictvím zkráceného úvazku, se pak částka úměrně krátí, jelikož mají logicky nižší vyměřovací základ.

Čtěte také: Koronavirus a ošetřovné: jak si zařídit ošetřovné na dítě?