O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?
  • 25/06/2022
  • Podle wizewebsite
  • 212 Pohledy

O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?<

Neřešit dědictví je pro zůstavitele nejlehčí řešení. Toto rozhodnutí nepřináší žádné starosti se sepisováním dědické smlouvy, či závěti a nevznikají rozepře dědiců ještě za života zůstavitele. Nicméně v závěti a dědické smlouvě můžete zohlednit spoustu okolností (včetně vydědění). V dnešním článku se zaměříme na dědickou posloupnost, tedy pořadí, v jakém budou dědit dědicové a jakým podílem. Příště se podíváme na další možností dědění - dědickou smlouvu a na to, kdy je výhodnější majetek před smrtí raději darovat.

Dědictví může být příčinou mnoha bezesných nocí

Zdroj: Shutterstock

Dědická daň

Dědická daň se neplatí, protože byla zrušena. Majetek, který zdědíte, ale musíte zahrnout do daně z příjmu. Nicméně jako dědic jste od daně osvobozen, počítejte ale s náklady spojenými s platbou za notáře (většinou část hodnoty majetku v jednotkách procent), případně s poplatky spojenými s odhady ceny majetku.

Slovník pojmů

Kdo dědí ze zákona?

O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

Nový Občanský zákoník přinesl změny v dědických třídách, dle kterých se dědí, pokud zůstavitel dědictví nijak neřešil (není sepsaná závěť, ani dědická smlouva). Dědictví je rozděleno do tříd, pokud se dědic nenajde v první třídě, tak se postupuje do druhé, třetí třídy atp.:

Pokud není dědic, který by připadal do některé z těchto tříd, tak dědictví spadne do klína státu. Stát si tak ročně přijde na stovky milionů korun.

Pro rychlý přehled dědické posloupnosti se podívejte na zjednodušený graf:

Zdroj: Občanský zákoník

Dědictví a registrovaní partneři

České právo nahlíží při dědictví na registrované partnery jako na manžele. Patří tedy do první a druhé třídy. Pokud partneři nejsou registrovaní, tak záleží na tom, jestli spolu sdíleli domácnost, či nikoli. Odlišnost mezi manželi a registrovanými partnery je ale ve vzniku společného jmění, které u registrovaných partnerů nevzniká. I po registraci se tedy vlastnictví majetku rozděluje mezi partnery na dvě hromádky (stylem to je moje, to je tvoje), což může být při dědictví, či rozchodu problém. Proto tedy (nejen) registrovaným partnerům doporučujeme pečlivě všechny smlouvy a faktury archivovat.


Čtěte také:

Euro.cz - změny v dědickém právu

Jaké změny v dědictví přinesl občanský zákoník?

Kdy budete při prodeji nemovitosti platit daň?


Co dělat, když se dědí dluhy?

Pozůstalost, kterou můžete zdědit, netvoří pouze majetek, ale rovněž dluhy. Můžete si od notáře nechat vypsat soupis pozůstalosti, která by měla zahrnovat všechen majetek i dluhy. Pokud dluhy překračují hodnotu majetku, doporučujeme odmítnutí dědictví. Na to máte právo, ale pouze 30 dní od té doby, co vám jako dědicovi byla sdělena soudem (notářem) možnost odmítnutí. Odmítnutí dědictví můžete i za života zůstavitele.