• 27/02/2023
  • Podle wizewebsite
  • 422 Pohledy

Německo · Covid Portál<

Vstup na území

Všechny osoby, které dovršily 6 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu,nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2.

Od 14.11.2021 je povinná registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země, tj. také České republiky, nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru.Seznam vysoce rizikových oblastí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta KochaRKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMINeočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících infekci SARS-Cov-2, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem.

Příjezdový formulářPovinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de platí pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru, tedy i z České republiky od 14.11.2021.Cestující do SRN musí disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou. V tomto případě je třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany - Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de)V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

Očkované osoby

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky stejné očkovací látky nebo 2 různých očkovacích látek.Od 15.01.2022 nestačí tedy jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson. Je potřeba přeočkování vakcínou Johnson & Johnson, nebo BionTech/Pfizer či Moderna.Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Potvrzení o očkování posilující dávkou může být vyžadováno pro přístup k některým službám.

Testované osoby

Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená (antigenní či PCR test). Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, příp. může přepravce přijmout doklad o negativním PCR testu ne starším než 48 hodin před začátkem přepravy,doklad o testu musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce a je třeba ho uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.Karanténa pro neočkované osoby a osoby, které neprodělaly covidNeočkované osoby a osoby, které nemají potvrzení o prodělané nemoci v posledních 6 měsících, musí povinně do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem a vložením výsledku testu do elektronického příjezdového formuláře.Výjimky z karantény a registrační povinnosti platí pro:

·osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,

Německo · Covid Portál

·osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,

·osoby přepravující zboží, osoby, náklad silniční, železniční, leteckou a vodní dopravou,

·osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,

·osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

·pendlery

·policisté a celníci při výkonu služby

·příslušníci ozbrojených sil

Při cestách do 72 hodin jsou z registrační povinnosti a karantény vyjmuty také osoby:

- cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. stupně (t.j. manžela/manželky, partnera, rodičů, dětí) nebo v případě sdílené péče o dítě. - vysoce postavení diplomatičtí a konzulární pracovníci, jakož představitelé vlád a parlamentů

Další výjimky z karantény (při splnění registrační povinnosti spolu s vložením dokladu o negativním testu ve formě PDF do digitálního příjezdového formuláře) platí pro:

·osoby působící ve zdravotnictví a pečovatelských službách

·diplomatické a konzulární zástupce

·osoby, které cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. a 2. stupně, nebo manžela/partnera či sdílené péče o dítě

·osoby, které cestují za účelem lékařského ošetření

·osoby, které cestují za účelem poskytnutí pomoci potřebným

·osoby cestující až na dobu 5 dnů za účelem výkonu nutné a neodkladné práce či studia a vzdělávání

·osoby cestující za účelem účasti na mezinárodních sportovních akcích

·osoby, které přijíždějí za účelem umělecké činnosti na základě smlouvy

·sezónní pracovníky při pobytu min. na tři týdny

·osoby, jimž byla udělena zvláštní výjimka příslušným německým zdravotním úřadem

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o pozitivní PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 90 dnů.

Děti

Děti mladší 6 let věku nemusí při cestě do Německa dokládat potvrzení o bezinfekčnosti ani se registrovat. Nicméně potvrzení o bezinfekčnosti může být vyžadováno pro přístup ke službám uvnitř Německa, viz níže. Děti mladší 6 let mají nařízenou 5denní karanténu, která skončí automaticky a není potřeba ukončovat testem.

Dětem mladším 6 let osob spadajících do některé z výjimek lze 5denní karanténu zkrátit, pokud v době do 5 dnů od příjezdu vloží do příjezdového formuláře negativní test, a to i před cestou.

Pendleři

Pendleři nemusí vyplňovat příjezdový formulář.Pokud nejsou očkovaní či neprodělali infekci SARS-Cov-2 v posledních 6 měsících, musí se podrobit testování 2x týdně v Německu.

Podmínky na místě

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

V případě ubytování v hotelu doporučujeme kontaktovat daný hotel předem a zjistit aktuální požadavky na předložení potvrzení o testu nebo očkování nebo o prodělání nemoci SARS-CoV-2 (dále jen potvrzení). V gastronomii je potvrzení vyžadováno. V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná opatření. Taktéž ostrovy v Severním nebo Baltském moři mohou přijímat někdy dodatečná opatření s cílem regulovat počty turistů s ohledem na SARS-CoV-2, o kterých je třeba se informovat na místě.

Od 24.11.2021 vstoupil v Německu v platnost nový zákon o potírání infekčních chorob zavádějící pravidla pro vnitrostátní hromadnou dopravu (autobusovou, vlakovou a leteckou), kde mohou být přepravovány pouze osoby s dokončeným očkováním, či dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 6 měsících, nebo s aktuálním negativním testem ne starším než 24 hodin (tzv. pravidlo 3G). Z povinnosti mít u sebe doklad o bezinfekčnosti jsou vyňaty děti do dovršení 6 let, žáci a přeprava prostřednictvím taxislužeb. Dodržování pravidel kontrolují namátkově přepravci. V případě, když cestující nemá u sebe doklad o bezinfekčnosti, může mu být uložena vysoká pokuta. Tato pravidla budou platit do 19.3.2022 a mohou být prodloužena o další 3 měsíce se souhlasem Spolkového sněmu.

Spolková vláda se dohodla s představiteli spolkových zemí, že od 3. 12. 2021 v obchodech (s výjimkou obchodů zboží denní potřeby – potraviny, lékárny a drogerie), v restauracích a všech volnočasových a kulturních zařízeních bude v celé Spolkové republice Německo platit pravidlo 2G, tj. přístup jen s dokladem o ukončeném očkování nebo uzdravení z nemoci COVID-19 v posledních 6 měsících, který musí být při vstupu zkontrolován. Dodatečně může být požadován aktuální negativní test (pravidlo 2G plus). Výjimky budou platit pro osoby, které nemohou být očkovány na základě potvrzení lékaře, nebo pro děti mladší 12 let. Výjimky mohou mít i děti a mládež do 18 let věku.

Platnost očkování bude omezena na 9 měsíců po druhé dávce.

Při osobních kontaktech byla nastavena početní hranice "1 domácnost plus maximálně 2 neočkovaní" (děti do 14 let a očkovaní či uzdravení se nepočítají). Od 28. 12. 2021 bude možné setkávání očkovaných či uzdravených osob v počtu maximálně 10 osob s výjimkou dětí do 14 let.

V okresech, kde sedmidenní incidence přesáhne počet 350 na 100 000 osob, budouuzavřeny kluby a diskotéky (v uzavřených prostorech). Soukromé oslavy budou možné v těchto postižených oblastech v počtu max. 50 osob uvnitř a 200 osob venku, a to pouze očkovaných či uzdravených. Od 28.12.2021 budou všechny kluby a diskotéky uzavřeny.

Hromadné sportovní a kulturní akce se smějí konat při obsazenosti 30 - 50% kapacity, maximálně ale za účasti 15 000 diváků venku a 5 000 uvnitř při dodržení pravidla 2G nebo 2G plus a ochrany minimálně zdravotnickou rouškou. V oblastech s vysokým počtem nakažených budou tyto akce zrušeny, nebo se budou moci konat sportovní utkání pouze bez diváků.Od 28. 12. 2021 bude možné pořádat nadregionální akce jen bez diváků.

Na Silvestra a Nový rok platí zákaz shromažďování a ohňostrojů na veřejném prostranství. Prodej pyrotechniky bude zakázán.

Bavorsko:Změna pravidel pro vstup do Německa z ČR s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2 | Generální konzulát České republiky v Mnichově (mzv.cz)Sasko:Nová pravidla pro příjezd z ČR do Německa od 14.11.2021 | Generální konzulát České republiky Drážďany (mzv.cz)

Postup při nákaze covidem

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt), přičemž v případě nebezpečných mutací viru může karanténa trvat až 14 dní. Za normálních okolností lze karanténu ukončit po 5 dnech na základě negativního výsledku testu a rozhodnutí místně příslušného úřadu.

Tranzit

Pro průjezd nebo letecký tranzit přes Německo potřebují mít cestující potvrzení o bezinfekčnosti (tj. buď test nebo potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělané nemoci).

Osoby, které přilétají z vysoce rizikové země, nemusí mít registraci, jestliže Německem pouze projíždějí bez zbytečných odkladů (tranzitují).

Osoby přijíždějící do Německa ze země s nebezpečnou mutací viru musí mít negativní PCR test ne starší než 48 hodin před začátkem přepravy bez ohledu na očkování či uzdravení z COVIDu 19. Německé úřady mohou nařídit provedení dalšího PCR testu po příjezdu do SRN ze země s nebezpečnou mutací viru.

Užitečné kontakty

·Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 BerlinKONZULÁRNÍ působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, ŠlesvickoHolštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-VestfálskoTel.: +4930/226380,·Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.Tel.: (0049-351) 65 56 711,nouzová linka: 0049171/7672601.·Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 MünchenPůsobnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43,nouzová linka: 0049 172 812 14 84.Podrobné informace:Změna pravidel pro vstup do Německa z ČR s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2 | Velvyslanectví České republiky v Berlíně (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:·očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,·děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,·ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře a testů.Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR. Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).