• 20/03/2023
  • Podle wizewebsite
  • 328 Pohledy

Novinky z tanečního světa – 875. stránka – Taneční magazín<

A jak to je s láskou orientálních mužů?

Ženy západního světa se často dívají kritickýma očima na orientální muže. Západní ženy musí být stále výkonnější a výkonnější. Šance na zrovnoprávnění rolí mužů a žen ve společnosti je většinou možná jen tehdy, když se ženy postaví do role spíše mužské a ukazují více houževnatosti a nepoddajnosti. Po stránce emocí to znamená – žádné vyjadřování citů, pocitů, nebýt zraněna.

V rodinném životě žena často hraje dvojroli. Žena a muž v jedné osobě. Nucená žít s mužskými vlastnostmi, musí to být výkonná žena.

V arabském světě role žen a mužů jsou jasně určené. Ženy se starají o dům a rodinu a nemají nic společného s venkovním světem, to je úkol mužů!

Muži se starají o hmotné zajištění a o to, aby rodině nic nechybělo. Tito muži arabského světa jsou také samozřejmě vzděláváni a vychováváni svými matkami, ostatně jako všude na světě. Ovšem v tomto světě je role muže ke své matce i sestrám daná jasně. On je ochránce. On je hlava rodiny, až jednou otec nebude, nejstarší syn převezme jeho roli. Dokonce i v současné době se často stává, že matka najde ženu pro svého syna a syn hledá manžela pro svou sestru. Západní společnost nemá pro tento způsob života příliš pochopení.

Na západě také nežijí lidé v tak rozvětvených rodinách. V podstatě se každý stará sám o sebe. Není výjimka jednočlenná domácnost. Dokonce i v takových vztazích, kde je vzájemné porozumění, sestará každý o sebe. Samozřejmě většinou oba mají práci a svůj vlastní příjem. Také se každý rozhoduje sám, jak se svými penězi naloží.

Běžná jsou oddělená konta. Přes spoustu práce, kterou musí každý dělat, nemá nikdo konkrétní zodpovědnost za peníze.

Novinky z tanečního světa – 875. stránka – Taneční magazín

V tomto okamžiku jsou mnohdy orientální muži velmi přitažliví pro západní ženy. Přináší totiž jasno do temnoty našeho tápání, kde je naše role. Jakoby říkali asi toto: Se mnoumůžeš být opravdu žena. Orientální muži berou jako urážku, pokud žena nedovolí, nebo neuzná fakt, že on se o ni bude starat. Znamená to také toto – i po 20 letech manželství stejně jako poprvé, pokud žena někam jde s mužem, on platí. Samostatná konta nepřichází do úvahy. On otevírá dveře, kdykoliv a kdekoliv na ženu počká, vyzvedne, pomůže z kabátu, nesezodpovědnost za těžkosti každodenního života. Jedním pohledem dá najevo, že žena je obdivuhodná a krásná. Žena se cítí polichocená touto péčí a muži klidně ukazují své emoce bez toho, že by ztráceli svou mužnost. Krátce, orientální muži dávají ženě pocit a také příležitost být skutečná žena. Toto jsou vlastnosti, které západní ženy od mužů mnohdy už ani neočekávají.

Někdy ovšem, viděno západní společností, je cena, kterou za to zaplatí, velmi vysoká.

Být tím, kdo se stará, ochraňuje, znamená pro orientální muže také mnoho zodpovědnosti.

Také zodpovědnosti za ženu jeho srdce.Zodpovědnosti před rodinou a hlavně sám před sebou.Zodpovědnost, kterou cítí ve společnosti, kde žije.

Ale co když … by žil se ženou ze západu? Dvě rozličné kultury. Role dávání a přijímání dříve nebo později přijde. Ženy západu se rády zamilovávají do snědých orientálců. Pokud jde o tanec, západní ženy se přichází učit do arabských zemí tance, příležitost pro lásku je tu. Muži jsou zpočátku užaslí nad tím, jak velký zájem je o jejich kulturu. Ale po chvíli, muž se pokusí navrhnout jiný druh koníčku nebo profese. Po další chvíli, tyto návrhy povedou k vážné konverzaci a někdy i k hádce. Co má vlastně orientální muž dělat? Jeho svět má jiná měřítka. Žena západního světa dělá něco, co neradi vidí v arabském světě, nebo co je hodno dokonce pohrdání. Jak se má v tomto vyznat? Jediné, podle čeho se snad může orientovat, jsou jeho hluboké kořeny a tradiční hodnoty.

A právě tyto hodnoty nyní porovnává s ostatními hodnotami, tady dochází ke konfrontaci tradičních hodnot s hodnotami západního světa. Tyto ženy ze západu jsou volné, sebevědomé, schopné se o sebe postarat, vydělat peníze, zvyklé rozhodovat samy o sobě. Není divu, nikdy nezažily jiný svět, než ten západní. A nikdo není vinen touto situací.

Orientální muž je pro západní ženy atraktivní. Je to dobrodružství pro ženu, ale ta si musí být vědoma následků svého rozhodnutí. ON má sice v sobě spoustu dobroty a krásných rysů, které se vytratily z mužů západu již dávno. Ale pozor! Bude nás tento muž opravdu milovat pro nás samotné, nebo jen proto, že jsme tak těžce dosažitelné?

Taneční magazín