• 14/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 368 Pohledy

Mimořádná okamžitá pomoc 2020. Kdy, kolik a pro koho<

Mimořádná okamžitá pomoc je vedle příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení jednou z dávek hmotné nouze. Na rozdíl od příspěvku a doplatku jde o dávku jednorázovou: nevyplácí se pravidelně každý měsíc, ale jako „první pomoc“ pro překonání nenadálé finanční tísně. Třeba kvůli povodním, požáru, nebo když se rozbije nezbytné vybavení domácnosti.

Jestliže vám mají úředníci mimořádnou okamžitou pomoc přiznat, musíte splnit základní podmínku: být v hmotné nouzi. V té je podle zákona člověk, pokud jeho celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni.

Jak dosáhnout na mimořádnou okamžitou pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávka nenároková. V praxi to znamená, že o tom, jestli na dávku dosáhnete, vždycky rozhodují úředníci. Konkrétně úředníci z kontaktního pracoviště úřadu práce – právě tady se o dávku žádá. Podrobnosti ohledně podávání žádostí najdete na konci článku.

Při rozhodování o přiznání dávky se vychází z konkrétní situace žadatele, zároveň jde ale mimořádnou okamžitou pomoc přiznat jen v určitých, zákonem vymezených situacích. Nadto se úředníci zajímají i o to, jestli nejde nepříznivou finanční situaci řešit jinak. Třeba jestli nemáte majetek, který byste mohli prodat.

Na úřednících je i to, jakou sumu vám jako jednorázovou pomoc vyplatí. Nejčastěji se ale výše dávky odvíjí od existenčního a životního minima. Existenční minimum představuje částku nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. Pro letošek dělá 2200 korun.

Životní minimum je společensky uznanou hranicí měsíčního příjmu potřebného k pokrytí základních životních potřeb jako jídlo, hygiena a oblečení. Platí, že životní minimum domácnosti se vždy odvíjí od počtu členů. V roce 2020 jde zatím o následující sumy:

Je pravděpodobné, že ještě letos dojde ke zvýšení životního minima, v březnu nebo od polovičky roku. Naše kalkulačka životního minima počítá jak jeho současnou výši, tak i výši po případné úpravě.

Spočítejte si životní minimum 2022

Počet členů rodiny

+–+–+–+–Kč

Další kalkulačky

Srovnej a panuj

Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste pojištění domácnosti a/nebo nemovitosti rádi sjednali:

Pojištění domácnostiPojištění nemovitostiChci také ušetřit

Když řádí živly

Když vás živelná pohroma – povodeň, vichřice, výbuch zemního plynu nebo pád stromu – připraví o střechu nad hlavou a osobní věci, můžete dosáhnout až na patnáctinásobek životního minima jednotlivce. Maximálně tedy na 51 150 korun, o konkrétní sumě ale rozhodne rozsah škod a vaše celkové sociální a majetkové poměry. Dávku lze vybrat celou najednou, nebo čerpat postupně.

Ztráta dokladů

Mimořádná okamžitá pomoc 2020. Kdy, kolik a pro koho

Úřady pomůžou i v situaci, kdy potřebujete novou občanku, duplikát rodného listu nebo doklady potřebné k přijetí do zaměstnání (třeba výpis z rejstříku trestů nebo potravinářský průkaz), jenže nemáte z čeho uhradit správní poplatky. Současně můžete z dávky pokrýt i jízdné, a pokud jde o nezbytnou potřebu také nocleh.

Dávku úředníci vyplatí v závislosti na výši konkrétního výdaje.

Vzdělávání a kroužky

Pomocnou ruku nabídne stát i lidem, kteří mají problém s úhradou výdajů spojených se vzděláváním nezaopatřeného dítěte. Počítají se i náklady na lyžařský výcvik, zájmové kroužky nebo dětský tábor. Kolik přesně vám úředníci vyplatí, závisí na konkrétních nákladech a vaší rodinné situaci. Strop ale dělá desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy 34 100 korun.

Zároveň jde dávku čerpat k zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně právní ochranou dětí: poradenské pomoci, návštěvě dětí z dětského domova v rodině nebo rodičů v dětském domově.

Jste v nouzi? Stáhněte si!

Máme formuláře, které se budou hodit, když na člověka přijde nouze:

Žádost o příspěvek na živobytí

Žádost o doplatek na bydlení

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Pod odkazy najdete nejen formuláře vlastních žádostí, ale i další tiskopisy: potvrzení příjmů, potvrzení o studiu a jiné.

Nezbytné vybavení domácnosti

S úřadem práce můžete řešit i rozbitou pračku, ledničku nebo přesněji: nezbytné vybavení domácnosti a předměty dlouhodobé potřeby. Za nezbytné vybavení domácnosti se vedle dvou zmíněných spotřebičů považuje například postel, vodovodní kohoutek nebo záchodová mísa. Naopak kvůli rozbité televizi, set-top-boxu nebo satelitní anténě dávku čerpat nelze. Předmětem dlouhodobé potřeby se pak myslí třeba dioptrické brýle.

Platí, že náklady spojené s nákupem nového vybavení (nebo opravou starého) se proplácí až do výše konkrétního nákladu. Během jednoho kalendářního roku ovšem nesmí součet dávek pro tyto účely přesáhnout desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy 34 100 korun.

Hrozí sociální vyloučení

Nanejvýš 1000 korun může čerpat člověk, kterému hrozí sociální vyloučení. Podle zákona jde především o lidi čerstvě propuštěné z vězení nebo osoby, které ukončily léčbu závislosti. Dávku lze zároveň přiznat i tomu, kdo právě vyšel z dětského domova, je bez přístřeší nebo ho někdo jiný ohrožuje trestnou činností (typicky v případě domácího násilí).

Součet dávek pro tyto účely nesmí během kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce, tedy 13 640 korun.

Když jde o zdraví

Výjimku z pravidla mají situace, kdy vám hrozí újma na zdraví – úředníci můžou dávku přiklepnout, i pokud nejste v hmotné nouzi. Jinak řečeno: jestliže nečerpáte ostatní dávky v hmotné nouzi (především příspěvek na živobytí), ale nedostatek peněz může vážně ohrozit vaše zdraví. Třeba když si nemůžete dovolit nákup základních potravin a hrozí zdravotní poškození nebo smrt hladem. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci úředníci dorovnají vaše příjmy na úroveň existenčního minima, u nezaopatřených dětí na úroveň životního minima.

Dávku lze čerpat opakovaně, příslušnou sumu ale nemusíte vždycky dostat v penězích. Když úředníci pojmou podezření, že byste si za peníze od státu namísto nezbytných věcí pořídli například tabák či alkohol, můžou vyplatit pětatřicet až pětašedesát procent dávky v poukázkách.

Poukázky hmotné nouze vypadají podobně jako stravenky. Slouží k nákupu potravin, základních hygienických prostředků, lékárenského zboží i oblečení. Kde poukázky uplatnit poradí na úřadu práce, seznam obchodů najdete zde.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Běžné účtySpořicí účtyKreditní kartyChci také ušetřit

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

O mimořádnou okamžitou pomoc se primárně žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě trvalého bydliště. Žádat můžete i jinde, pokud k situaci vyžadující mimořádnou okamžitou pomoc došlo mimo dosah vašeho trvalého bydliště.

Vyplnit bystě měli především Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc: stručně popsat aktuální životní situaci, kvůli které o dávku žádáte. Na úřadě se budou zajímat také o vaše příjmy a celkové sociální a majetkové poměry – všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů. S sebou přineste také občanský průkaz.

Dávku by měli úředníci vyplatit bezodkladně, nikoli až další měsíc jako jiné sociální dávky. Peníze od úřadu práce si můžete nechat vyplatit na bankovní účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti (případně v poukázkách, jestliže dávku čerpáte při hrozící újmě na zdraví). O mimořádnou okamžitou pomoc jde žádat opakovaně. Na základě jedné žádosti ovšem dávka náleží pouze jednou. Pokud potřebujete mimořádnou okamžitou pomoc znovu, musíte podat novou žádost.

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Vytisknout