• 20/10/2022
  • Podle wizewebsite
  • 532 Pohledy

Největší pohřebiště Velké Moravy je ve Starém Městě. Skrývá i hroby vampýrů<

Díky Mojslavovi se návštěvníci dozvědí vše o Velké Moravě, počínaje jeho dětstvím, přijetím mezi bojovníky, až po úmrtí – mimochodem, právě u hrobu bojovníka, který byl v minulosti poblíž základů velkomoravského kostela objeven, bude také stálá expozice končit, návštěvníci k hrobu sestoupí a tak se s celým výstavním okruhem rozloučí.

Památník se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště uprostřed archeologického naleziště Na Valách, v místě, kde se kdysi rozprostíral Veligrad, jedno z center Velké Moravy. Památník Velkomoravské říše ve Starém Městě vznikl nad základy hřbitovního kostela z 9. století, který objevil archeolog Vilém Hrubý roku 1949.

Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility se zbraněmi a šperky, tak i chudí lidé, zemědělci a řemeslníci.)

Prozkoumalo se přes 2 000 hrobů

Největší pohřebiště Velké Moravy je ve Starém Městě. Skrývá i hroby vampýrů

V Památníku je instalována multimediální expozice, která seznamuje příchozí s životem prvních Slovanů v 9. století. Návštěvníci se mohou také seznámit s velkomoravským stavitelstvím, k vidění jsou zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků či pracovních nástrojů.

K vidění jsou zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků či pracovních nástrojů|foto:Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Doposud se prozkoumalo přes dva tisíce hrobů, což z pohřebiště Na Valách činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech. K vidění jsou i hroby tzv. vampýrů.

„Jednalo se o jedince, kteří se vymykali nějakým způsobem tehdejší běžné společnosti. Byli to lidé, kterých se ostatní společnost pravděpodobně bála, což se i projevilo v následném pohřebním rituálu. Nad těmito pohřbenými vampýry byly navršeny mohyly z kamenů, posmrtně měli vražen kámen v hlavě a byli pohřbeni v atypicky úzkých hrobových jamách,“ říká Tomáš Chrástek, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Pravděpodobně se jednalo o nemocné lidi s duševní poruchou.

„Rád bych k nám do Památníku Velké Moravy pozval všechny zájemce o historii. Expozice je vhodná pro individuální návštěvníky i rodiny s dětmi,“ dodává Chrástek.

Související příspěvky

Ve středočeských Jabkenicích stojí Památník Bedřicha Smetany

Památník v Sudoměři připomíná první velké vítězství husitů nad šlechtou

Památník prusko-rakouské bitvy nad Trutnovem je zároveň unikátní rozhlednou