• 06/02/2023
  • Podle wizewebsite
  • 424 Pohledy

Nezletilí si chodí pro vakcíny proti covidu. Mohou ale narazit<

Článek

Ministerstvo zdravotnictví láká nezletilé zájemce k očkování proti covidu-19. Jenže ne všude se nedospělí zájemci potkají s pochopením. Některá očkovací místa požadují souhlas i fyzický doprovod rodičů, přestože k tomu ze zákona nemají důvod.

Článek si můžete poslechnout také v audioverzi.

Nezletilí, momentálně tedy šestnáctiletí a sedmnáctiletí, se k očkování mohou přihlásit sami, bez souhlasu rodičů. I na očkování mohou přijít bez doprovodu zákonného zástupce.

„Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním – výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví.

Jenže ne všude tento právní výklad respektují. Nemocnice Jindřichův Hradec avizuje, že bez podepsaného souhlasu zákonného zástupce nemohou nezletilí očkování dostat. „Informovaný souhlas musí být podepsán od zákonného zástupce i očkovaného (postačuje podpis pouze jednoho zákonného zástupce). UPOZORNĚNÍ: Nezletilí nebudou bez přítomnosti zákonného zástupce naočkováni!“ uvádí očkovací centrum jindřichohradecké nemocnice, které sídlí v tamní budově Fakulty managementu VŠE.

Když rodiče nesouhlasí, rozhoduje soud

Ministerstvo přitom vychází z vlastního právního názoru, podle kterého i nezletilí mohou za určitých okolností rozhodovat o vlastní zdravotní péči. Stejného názoru jsou i právní experti v oblasti zdravotnického práva, které redakce Seznam Zpráv oslovila.

Nezletilí si chodí pro vakcíny proti covidu. Mohou ale narazit

„Ano, takový postup je skutečně v pořádku s ohledem na postupné nabývání svéprávnosti. Plně svéprávný je člověk sice až dovršením osmnáctého roku věku dle ustanovení § 30 občanského zákoníku, avšak postupně lze k určitým jednáním svéprávnost nabýt vzhledem k rozumovému a intelektuálnímu vývoji jedince. Každý člověk má jinou úroveň volní a rozumové vyspělosti, tudíž bude nutné každý případ posuzovat individuálně,“ popisuje Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře CIKR.

„V případě nezletilých pacientů je nutné při poskytnutí informovaného souhlasu vždy důkladně vážit jejich rozumovou a volní vyspělost k tomu, aby daný pacient dokázal po řádném poučení náležitě zhodnotit důsledky takového zákroku na své zdraví. Nelze tedy paušálně hodnotit, že každý nezletilý ve věku 16 let bude způsobilý souhlas k očkování udělit, ale bude primárně třeba hodnotit každého jedince individuálně,“ říká Zuzana Sůvová z advokátní kanceláře LexPro.

Čeští rodiče se bojí očkovat své děti, je podle nich málo dat

7. 6. 2021 11:00

Zákon nestanoví žádnou hranici, od kolika let jsou lidé dost vyspělí na to, aby si mohli sami říct o vakcínu. Lékař zkrátka musí každý případ posoudit individuálně. Občanský zákoník zná pouze hranici 14 let, a to v poměrně zajímavých případech, kdy se liší názor pacienta a jeho právního zástupce.

Může jít o případy, kdy nezletilý o očkování stojí, zatímco jeden nebo oba jeho rodiče to odmítají. V takovém případě rozhoduje o dalším postupu soud. A naopak. Platí to i obráceně, tedy pro případy, kdy lékařský zákrok odmítá nezletilý pacient, zatímco jeho rodiče s ním souhlasí.

„Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti, a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná,“ píše se v občanském zákoníku.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo podle dat ministerstva 2647 nezletilých, z toho více než 1000 za první tři dny od 4. června, tedy po spuštění registrace věkové skupiny 16-29 let.

Původně se registrace pro kategorii 16+ měla spustit už od 1. června, registrace se ale zdržela kvůli velkému počtu starších lidí, kteří stále čekají na přidělení termínu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila použití vakcíny Pfizer/BioNTech i pro věkovou skupinu od 12 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale o víkendu uvedl, že očkování skupiny 12+ vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. Záležet podle něj bude na zájmu skupiny od šestnácti let výš. Například Německo spouští očkování skupiny 12+ od tohoto týdne.