• 24/10/2022
  • Podle wizewebsite
  • 497 Pohledy

Petice za odvolání Bc. Ivany Vocetkové, ředitelky MŠ Jílovská<

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme odvolání Bc. Ivany Vocetkové, současné ředitelky MŠ Jílovská.

Od nastoupení paní Vocetkové do vedení školky MŠ Jílovská (září 2019) jsme zaznamenali výrazné zhoršení ve fungování školky. Jedná se především o vysokou fluktuaci personálu, což má neblahý dopad na rozvoj a psychický stav dětí. Aby se dítě mohlo plně rozvíjet, potřebuje docházet do stabilního a laskavého zařízení bez neustálých změn.

V lednu odešel i pan školník, který byl v kolektivu rodičů i dětí velmi oblíbený a známý svou laskavostí, pracovitostí a zdravou empatií k dětem. Působil zde 25 let.

Petice za odvolání Bc. Ivany Vocetkové, ředitelky MŠ Jílovská

Máme důvodné podezření, že ze strany paní ředitelky dochází k nekorektnímu jednání s původními zaměstnanci a ti pak vlivem psychického nátlaku odcházejí.

Špatný vliv na kolektiv učitelů ale není u paní Vocetkové ničím novým. Stejné problémy se objevovaly i v MŠ Lipence, kde působila jako ředitelka do 30.4. 2019 než rezignovala.

Požadujeme okamžité prověření výše uvedené situace a odvolání paní Vocetkové z funkce ředitelky.

Děkujeme

Komu bude petice předána: Školská komise

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.