• 06/08/2022
  • Podle wizewebsite
  • 454 Pohledy

Testování školáků pokračuje: Co dělat, když je dítě pozitivní? Návod, jak postupovat<

Pokud někomu vyjde pozitivní antigenní test během pondělního testování, již se dál neúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.

Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Covid zachvátil výzkumnou stanici na Antarktidě: 16 nakažených z 25 vědců

Testování školáků pokračuje: Co dělat, když je dítě pozitivní? Návod, jak postupovat