• 03/03/2023
  • Podle wizewebsite
  • 418 Pohledy

Rady ženám z 19. století: jak snášet nevěru, násilí a řešit manželské problémy<

Zda to opravdu řekla královna Viktorie, si dnes už neověříme, zlí jazykové tvrdí, že toto mohl říct pouze muž s myšlením viktoriánské éry. Se ženami se v tomto období totiž jednalo spíše jako s dětmi a očekávalo se, že nikde nezpůsobí rozruch. Tento názor se rozšířil i za zavřené dveře domovů, kdy přímo v manželství měl hlavní slovo muž a byl to on, kdo rozhodoval za oba dva životy.

V této době vycházely různé knihy, které doporučovaly, jak by se správná manželka a matka dětí měla ke svému muži chovat. Na dnešní dobu až šokující doporučení s jediným cílem - povznést muže na úroveň nebes, pokorně snášet jeho nálady nebo dokonce násilí nepotěší žádnou ženu, a už vůbec ne feministky. Pro mladé muže ale vyšla v roce 1837 kniha Mladý manžel, která je popsána jako "manuál domácích povinností".

Kniha obsahuje rady od výběru manželky až po komunikaci s tchyní a tchánem. Některé rady v této příručce jsou spíše obecnějšího rázu, některé jsou očividně napsány z autorovi vlastní manželské zkušenosti. Na viktoriánskou éru je tato kniha ale "pokroková". Hlavní důraz v této příručce není kladen na to, jak si podrobit ženu, která v této době spadala pod kompletní právní a fyzickou kontrolu manžela, ale na povinnosti gentlemana. Podle knihy by to mělo být zajištění nevěsty a dětí. Příručka také zdůrazňuje, aby byl muž pracovitý a skromný.

Neznámá fakta o prostituci ve viktoriánské Anglii

Veronika Lišková 17. květen 2020četba na 3 minuty

I když se autor snaží opírat o biblické texty, které povznášejí schopnosti ženy, celkové vyznění knihy vrhá manžela do otcovské role. Musí se starat o svou ženu a o její bezpečí a pohodlí. Musí si však uvědomit, že je příliš jemná a příliš citlivá na to, aby za sebe mohla dělat jakékoli rozhodnutí. V knize se doslovně píše: "Pokud jde o záležitosti malé důležitosti - co bude na večeři - vybavení domu - správa domu a služebníků - pokud jde o tyto záležitosti a mnoho dalších, manželka to může řešit bez jakéhokoli nebezpečí. Pokud jde ale o otázky - jaký má být životní styl - jaké má být místo bydliště - jaké lidi zvolit za přátele - to vše musí být ponecháno na manželově rozhodnutí."

Rady ženám z 19. století: jak snášet nevěru, násilí a řešit manželské problémy

Trpělivost, přijetí a sebeobětování jsou zdůrazněny jako žádoucí vlastnosti pro nevěstu 19. století.Nejenže musí „nést a snášet“ nevěru a znásilnění v manželství, ale také musí umožnit svému manželovi převládat v každodenních sporech. Trvale se prosazovat znamená riskovat, že bude svým manželem vyhnána z domu. Autor Arthur Freeling ve své knize The Young Bride's Book: Being Hints for Regulation the Conduct of Married Women (Kniha mladých nevěst: Tipy pro regulaci chování vdaných žen) trvá na tom, že odpovědností nové nevěsty je vyřešit první hádku - a každou další hádku.

Co se stane, když po všech těch mladých nevěstách a jejich obětavosti bude mladý manžel i nadále hrubým a tyranem? Ve své knize Praktické rady mladým ženám o povinnostech manželky, matky a paní rodiny z roku 1815 se autorka paní Taylorová zabývá touto otázkoua vysvětluje, že sladkost, laskavost a „chlad rozumné mysli“ jsou jejich vlastní odměnou. Nenápadně tak ženám naznačuje, že svým manželem mohou i manipulovat.

Absurdní manželská pravidla, která musely dodržovat ženy ve viktoriánské Anglii

Nataša Slánská 17. únor 2020četba na 3 minuty

Autorka Therese Oneill uvádí v knize z roku 2016 Unmentionable: The Victorian Lady's Guide to Sex, Marriage, and Manners i perličky ohledně sexuálního života. Podle autorky každá správná viktoriánská dáma neměla o svatební noci čekat více než "milé přitulení". Dodává, že se novomanželé mohli sotva znát a nahé tělo opačného pohlaví nemuseli nikdy vidět - proto bylo i na matkách, aby svým dcerám sdělily, co je v posteli čeká a připravily je na daný akt s cílem zmírnit šok.

Některá doporučení, která kolovala viktoriánskou dobou, byla dokonce úsměvná. Pokud by se manželé milovali pouze pro potěšení nebo zábavu, mohli by onemocnět rakovinou nebo dalšími chorobami. Autorka k tomu dodává: „Tito lékaři velmi zřídka citovali něco, co bylo spojené s vědou a lidé, kteří si knihu koupili, si mysleli, že za případné chyby jsou trestáni Bohem a přírodou, takže tomu věřili." Třešničkou na dortu je i varování, že pokud byste se milovali pod vlivem alkoholu, mohli jste svému dítěti přinést idiotství a četné nervové choroby.