• 14/03/2023
  • Podle wizewebsite
  • 413 Pohledy

Manželství a adopce homosexuálů v ČR: Utopie nebo realita?<

Německo, Velká Británie či Rakousko v nedávné době zlegalizovaly manželství homosexuálů. V příštím roce se k těmto státům přidá i Švýcarsko. Jak je na tom Česká republika? Měli by mít homosexuálové právo na manželství?

Zdroj: Depositphotos

Česká republika a homosexualita

Podle studie Jaroslava Flegra z Přírodovědecké fakulty UK v Praze se homosexualita v Česku nepohybuje na „zažitých 4 %“, ale je mnohem více rozšířená. Ze studie plyne, že nelze pevně stanovit hranici mezi homosexuály a heterosexuály, ale musíme počítat s bisexuální orientací. Dále práce ukázala, že mezi muži je 6,7 % tzv. neheterosexuálů (homosexuálů a bisexuálů). U žen je toto procento ještě vyšší a to 11,5 % neheterosexuálek (lesbiček a bisexuálek). Dotazník k této studii, si můžete vyplnit také vy.

Práva homosexuálů v Česku

Do roku 1962 byl pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví trestný. Od roku 2006 vstupuje v platnost tzv. registrované partnerství, které část manželských práv zpřístupňuje i partnerům stejného pohlaví. Nicméně některá práva stále zůstávají výsadní pro manželství muže a ženy. Např. v registrovaném partnerství může dítě osvojit pouze jedinec, nikoliv pár. Pěstounská péče u homosexuálního páru možná je. V současné době se v parlamentu projednává novela zákona, který umožňuje osvojit dítě, které je biologickým potomkem partnera v homosexuálním vztahu. Poprvé byla adopce povolena homosexuálnímu páru na jaře 2017, ale předcházelo jej dlouhé právní martýrium.

Předsudky? Jsou, stále!

Je to proti přírodě!

U většiny zvířat byl homosexuální styk prokázán. Byl popsán u bezobratlých, paryb, ryb, plazů, ptáků i savců. U našich nejbližších příbuzných (gorily, šimpanzi, šimpanzi bonobo) byl homosexuální styk rovněž pozorován. Homosexuální pohlavní styk u goril byl pozorován nejdříve u samců v mládeneckých skupinách, a následně i u samic. U šimpanzů bonobo je pohlavní styk spíše forma sociálního chování a funguje jako pozdrav, usmiřování a řada dalších forem chování. Preference partnerů stejného pohlaví byla popsána u řady druhů ptáků a dalších živočišných druhů. V mnoha lidských kulturách byl homosexuální vztah normální a nebyl nijak trestán. V dnešní době je trestán smrtí v řadě křesťanských (Barbados) a hlavně muslimských zemích (Gambie, SAE, Sudán a další). V Rusku byl přijat zákon, který omezuje práva gayů a leseb. Zákon vznikl „za účelem ochrany dětí a mládeže před informacemi potírajícími tradiční rodinné hodnoty“. Bohužel se otevřela stavidla homofobii a z ní plynoucí rostoucí počet sebevražd mladých homosexuálů. V Čečensku dokonce vznikají tábory pro homosexuály. Ti jsou zde biti, týráni a znásilňování.

Rozbíjí se rodina!

V České republice se v mimomanželském stavu narodí téměř polovina dětí. Dále úhrnná rozvodovost se v roce 2019 pohybovala kolem 45 %. V 59 % ze všech rozvodů roku 2019 žily v rodině nezletilé děti. Do dubna roku 2020 bylo v Česku uzavřeno 3 674 registrovaných partnerství. Přibližně 930 z nich skončilo rozvodem. Míra rozvodovosti je tedy nižší u registrovaných partnerství. Riziko neúplné rodiny tedy je podle této analýzy nižší u homosexuálního, než u heterosexuálního párů. Nicméně se nejedná o oficiální statistiky, ale o výsledek analýzy registrovaného partnerství. Ta uvádí, že v dubnu 2020 žilo v rodinách registrovaných párů oficiálně 68 dětí, ale reálný počet dětí vyrůstajících v takovýchto svazcích je ovšem mnohonásobně vyšší.

Manželství a adopce homosexuálů v ČR: Utopie nebo realita?

Vliv na děti, které žijí v rodině s homosexuálními rodiči, komentoval sexuolog Petr Wess v rozhovoru pro Českou televizi takto: „Proběhlo mnoho výzkumů, které se týkaly dětí z rodin vychovávaných jednopohlavním rodičovským párem. A výzkumy jednoznačně ukázaly, že děti z těchto rodin nemají žádnou poruchu identity, žádnou poruchu sexuální orientace, žádné zvýšené neurotické příznaky, a co je důležité, nemají ani zhoršenou pozici v kolektivu vrstevníků. Jednoznačně z těchto výzkumů plyne, že námitky proti možnosti výchovy dětí jednopohlavním rodičovským párem jsou vesměs ideologické nebo emocionální. Ale z odborného hlediska nemají opodstatnění,“ Nabízí se tedy otázka, co stojí v cestě adopcím homosexuálů?

Homosexuál = pedofil?

Dosud žádná studie nepotvrdila, že by lidé s homosexuální orientací měli větší sklony k pedofilii než heterosexuálně orientovaní lidé. Vyšetřovatelé těchto kriminálních zločinů rovněž tvrdí, že zastoupení homosexuálně orientovaných pedofilů je mizivé. Musíme ale rozlišovat pedofilii (tedy sexuální přitažlivost k dětem) a homosexualitu (sexuální přitažlivost stejným pohlavím). Sexuálního obtěžování dětí se dopouští více heterosexuálně orientovaní jedinci (podle studie Jennyho, z roku 1994, je minimálně 97 % pachatelů heterosexuálně orientovaných). Podle nejnovějších studií klesl počet sebevražd v zemích, kde bylo povoleno manželství homosexuálů. Naopak v zemích, kde nejsou tolerování homosexuálové, roste počet sebevražd teenagerů.

Sňatky homosexuálů v Česku? Dozrál již čas?

Ano, dozrál. Není žádné logické vysvětlení proti homosexuálním sňatkům. Důležité je, aby homosexuální páry měly stejná práva, jako páry heterosexuální. A to včetně adopcí dětí z dětských domovů, které by mělo být stejně dostupné a rychlé jako u heterosexuálního páru. Kvalita rodiče nezáleží na jeho orientaci, ale na jeho zájmu o dítě, lásce a porozumění. Dobří a špatní rodiče budou vždycky, ať jsou to homosexuálové či heterosexuálové. A i děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů mají právo na rodinu.

Budou homosexuální manželství?

Návrh zákona o manželství homosexuálů prošel prvním čtením, nová vládní koalice je v otázce homosexuálních manželství rozdělena a hlasování "volně", tedy každý poslanec vysloví svůj vlastní názor. Podobně je tomu u opoziční ANO, kde se dříve pro manželství pro všechny vyslovilo 25 % poslanců. U SPD má manželství pro všechny mizivou podporu. Negativně se z vládních stran stavěla tradičně KDU-ČSL.

Největšími zastánci manželství pro všechny jsou STAN, TOP 09 a Piráti. Proti manželství pro všechny se vyjádřil předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala.

Uvidíme tedy, jestli se politici vyjádří pro manželství pro všechny, což bude jeden z dalších kamínků, který zrovnoprávní homosexuály v české společnosti, protože i v ČR byly bohužel zaznamenány případy sebevražd homosexuálních náctiletých.

Další články o svatbách a jiných kratochvílích: