• 27/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 402 Pohledy

Otcovská dovolená se prodlužuje. Nová kalkulačka a přehled<

Vedle peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku se vyplácí také dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská. Od roku 2022 se se může čerpat maximálně po dobu dvou týdnů, tedy 14 dnů péče (dříve to byla polovina).

Dávka nahrazuje výpadek příjmu čerstvým tatínkům, kteří chtějí bezprostředně po narození dítěte zůstat doma a zapojit se do péče. Na otcovskou dosáhnou, když splní zákonem předepsané podmínky.

Základní podmínkou pro přiklepnutí otcovské je účast na nemocenském pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance v klasickém pracovním poměru hradí zaměstnavatel.

Pozor dejte, jestliže pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) – nemocenské pojištění za vás na DPČ a DPP zaměstnavatel hradí, jen když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici. U DPP je hranice měsíčního výdělku ve výši 10 tisíc korun, u DPČ je to 3500 korun měsíčně. Kdo vydělává nad tyto limity, za toho zaměstnavatel sociální – a tedy i nemocenské – pojištění platí.

Otcovskou pak správa sociálního zabezpečení přizná tomu, kdo se nemocenského pojištění účastní v den nástupu na otcovskou. Jinak řečeno: je v den nástupu na otcovskou zaměstnaný, nebo si jako podnikatel platí dobrovolné nemocenské pojištění (o otcovské pro OSVČ si napíšeme níž). Bez dávky se naopak musí obejít studenti nebo uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce.

Vedle účasti na nemocenském pojištění úředníky zajímá, jestli o otcovskou žádá muž, který je na matrice zapsaný jako otec dítěte. Ani manžel čerstvé maminky totiž na dávku nedosáhne, pokud ho úřad nemá vedeného jako otce.

Sociálka navíc přizná otcovskou tomu, kdo do péče převezme dítě mladší sedmi let. Převzetí do péče nahrazující péči rodičů je vždy potřeba prokázat příslušným potvrzením.

Volno k porodu

Zdroj: Shutterstock

Při narození dítěte mají zaměstnanci ze zákona nárok na pracovní volno.

O placené volno si může říct zaměstnanec, který veze manželku či družku k porodu.

Otcovská dovolená se prodlužuje. Nová kalkulačka a přehled

Zaměstnavatel ho musí následně uvolnit i na dobu porodu, náhradu mzdy už ale vyplatit nemusí.

Podrobněji:

Kdy čerpat a jak žádat

Podpůrčí doba – tedy ta, po kterou lze dávku otcovské poporodní péče čerpat – dělá od roku 2022 nanejvýš 14 po sobě jdoucích kalendářních dní. Prodloužení otcovské zákonodárci definitivně schválili v srpnu 2021. Okresní správa sociálního zabezpečení ji přiklepne nejdřív v den narození dítěte. Tedy klidně v době, kdy je dítě s matkou v porodnici. Nejpozději lze otcovskou vybrat šest týdnů od narození potomka.

Druhou novinkou od roku 2022 je, že lhůta pro čerpání otcovské se nově prodlouží o odpovídající počet dnů v případě, že dítě bude během prvních šesti týdnů hospitalizováno. Typickou situací je umístění miminka v inkubátoru nebo jiná zdravotní komplikace. Podle nových pravidel se tatínek může sám rozhodnout, jestli otcovskou vyčerpá i během hospitalizace, nebo jestli počká, až bude dítě doma. Nepřijde už tedy o nárok na dávku po šesti týdnech od porodu bez ohledu na takové omezení.

O výplatu dávky je potřeba sociálku požádat, a to prostřednictvím formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Na tatíncích je vyplnění přední strany lejstra, poté musí žádost předat zaměstnavateli. Ten na konci čerpání vyplní druhou stranu a tiskopis odešle na Českou správu sociálního zabezpečení. Následující měsíc vyplatí sociálka dávku na bankovní účet nebo složenkou.

V práci musí tatínci zároveň požádat o rodičovskou dovolenou, na kterou mají ze zákona nárok.

Živnostníci a další podnikatelé podávají žádost přímo na pobočce České správy sociálního zabezpečení, u níž jsou registrovaní.

Výpočet otcovské 2022

Kolik bude dávka otcovské poporodní péče dělat, závisí na vašich hrubých příjmech za poslední rok. Z nich úředníci vypočtou takzvaný denní vyměřovací základ (hrubý měsíční příjem se vynásobí 12 měsíci a pak vydělí 365 dny). Následně se denní vyměřovací základ ještě sníží prostřednictvím redukčních hranic. Pro rok 2022:

Dávka otcovské pak dělá sedmdesát procent z takto redukovaného denního vyměřovacího základu. Například pro tatínky s hrubým měsíčním výdělkem třicet tisíc korun to znamená otcovskou 9674 korun za 14 kalendářních dní.

Snazší ale bude nechat výpočet na naší kalkulačce. Stačí zadat průměrnou měsíční hrubou mzdu.

Otcovská poporodní péče

Další kalkulačky

Otcovská pro OSVČ

Výše popsaná pravidla se týkají pouze zaměstnanců. Pokud chce otcovskou pobírat podnikatel, musí si dobrovolně platit nemocenské pojištění nejméně tři měsíce před nástupem na otcovskou. Zároveň platí, že během pobírání otcovské, nemá OSVČ vykonávat výdělečnou činnost.

Minimální záloha na nemocenské pojištění v roce 2022 dělá 147 korun (loni to bylo stejné), shora je pojistné omezené platbou na sociální pojištění. Horní hranice konkrétně odpovídá vyměřovacímu základu pro sociální pojištění rozpočtenému na měsíce, ke kterému se OSVČ dopočetla v loňském přehledu pro správu sociálního zabezpečení. Na nemocenské pojištění lze měsíčně posílat maximálně 2,1 procenta z tohoto vyměřovacího základu.

Podnikatel, který na sociální pojištění odvádí předepsané minimum (pro letošek 2841 korun), může na nemocenské pojištění posílat nanejvýš 205 korun měsíčně. Za tři platby nemocenského ve výši 205 korun, pokud se k nemocenskému pojištění přihlásí jen na tři měsíce před otcovskou, pak dostane 14 denních dávek otcovské ve výši 224 korun. Jinak řečeno: za 615 korun (3krát pojistné 205 korun) vyplatí správa sociálního zabezpečení 3136 korun (14krát denní dávka otcovské 224 korun).

S dalšími propočty pomůže naše kalkulačka mateřské pro OSVČ – denní dávky u mateřské a otcovské se totiž počítají stejně.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ 2022

Další kalkulačky

Tátové na mateřské a rodičovské

Vedle otcovské můžou tatínci dosáhnout také na peněžitou pomoc v mateřství. Respektive: pobírat ji namísto matky dítěte.

Rozhodující je, zda splní podmínku dostatečně dlouhé účasti na nemocenském pojištění. Úřady ji přiznají, i když nejde o biologického otce, ale pouze manžela maminky.

Muž pak může „mateřskou“ brát 22 týdnů (při narození dvojčat a vícerčat 31 týdnů).

Na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek. I ten může čerpat otec dítěte a zároveň požádat o rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel musí vyhovět a rodičovské volno poskytnout, maximálně do tří let věku dítěte.

Ať víte, do čeho jdete!

Zdroj: Shutterstock

Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Vytisknout