• 04/10/2022
  • Podle wizewebsite
  • 440 Pohledy

Založení s. r. o. online i QR kód pro ověření. Notáři úspěšně digitalizují<

Novela notářského řádu zavedla s účinností od 1. září loňského roku několik významných změn týkajících se notářských služeb. Co považujete za nejdůležitější novinku?Za stěžejní část nového notářského řádu považujeme možnost online zakládání obchodních společností a také možnost v nich online provádět změny, konat valné hromady či provádět rozhodnutí jediného společníka nebo akcionáře společnosti. Notářská komora pro tento účel vybudovala na svůj náklad vlastní komunikační kanál, který je plnohodnotnou součástí české digitální transformace.

Převod služeb do online prostředí lidem ušetří nejen čas a peníze, ale například nyní kvůli covidu může toto být jejich jediný způsob komunikace s úřadem. A v neposlední řadě určitě pomůže i hendikepovaným spoluobčanům.

Jak jste řešili zabezpečení tak citlivé komunikace, jako je styk s notářem? Systém má velmi vysokou mírou zabezpečení s identifikací postavenou na víceprvkové kontrole. Při ztotožnění má notář mimo jiné pro porovnání podoby žadatele zpřístupněné základní registry, kde je jeho fotografie. Celý systém má robustní zabezpečení a sledujeme, aby odpovídalo aktuálním požadavkům a trendům.

Část komunikace notářských systémů probíhá automaticky, takže pokud máte předmanželskou smlouvu zapsanou v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu a dojde ke změně adresy trvalého pobytu, nikam už ji nechodíte hlásit – údaj se změní automaticky.

Radim Neubauer (1977)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Aledo High School v Illinois (USA) a Gymnasium Liebigschule ve Frankfurtu nad Mohanem.

Od roku 2015 je prezidentem Notářské komory ČR.

Založení s. r. o. online i QR kód pro ověření. Notáři úspěšně digitalizují

Jak vypadá online založení společnosti nebo valná hromada v praxi?Zájemce o službu se s notářem spojí prostřednictvím videokonferenční aplikace. Pro přístup do ní obdrží od notáře hypertextový odkaz. Není třeba instalovat žádný speciální software, stačí jen rozšíření pro podepisování elektronických dokumentů. V současné době musí ještě zájemce svůj kvalifikovaný elektronický podpis při vstupu do aplikace již vlastnit, Notářská komora jej však v blízké budoucnosti plánuje vydávat přímo v rámci videokonference. Takový podpis by pak lidé mohli následně využívat i k jiným účelům.

Po připojení do videokonference notář ověří totožnost prostřednictvím elektronického občanského průkazu či bankovní identity, ve spojení s údaji v základních registrech včetně fotografie a například při zakládání „eseróčka“ vše žadateli vysvětlí, zeptá se ho na jeho preference a podle nich zakladatelskou listinu s. r. o. sepíše. Celé to trvá zhruba půl hodiny.

Poskytují služby online všichni notáři?Ano, plošně po celé ČR je možné tyto služby s notářem realizovat přes počítač či mobil, tedy online. Občanům je k dispozici 439 notářů ve všech regionech a mohou si vybrat mezi těmi, kteří jsou právě online.

To ale nejsou jediné novinky, změny jsou i v ověřování podpisů.Nově dává notářský řád možnost si v databázi dohledat, zda ověření podpisu, ať už na smlouvě nebo na plné moci, není podvržené. Buď ručním zadáním údajů na webových stránkách Notářské komory ČR nebo prostřednictvím naskenování QR kódu, kterým notář opatří ověřovací doložku. Tímto kódem jsou nově opatřovány i stejnopisy notářského zápisu a jejich pravost si takto lze jednoduše vzdáleným způsobem ověřit.

Stačí pro to obyčejná čtečka QR kódů, kterou mám v mobilu?Ano, je to tak. A ani pro ostatní online služby notáře není potřeba žádný speciální software ani vybavení. Pouze pro zakládání s. r. o. a valné hromady je potřeba běžné rozšíření prohlížeče umožňující elektronický podpis.

Zaplatím za ověření podpisu s QR kódem více?Cena za ověření podpisů se v souvislosti se zavedením QR kódu nezměnila.

Většina lidí má služby notáře spojeny hlavně s dědickým řízením. Tam je ale asi nutné dostavit se osobně? Projednávat pozůstalostní řízení preferujeme osobně, protože se mnohdy jedná o velmi citlivou záležitost. Někteří lidé navíc mají pocit, že je vlastní příbuzní připravují o majetek, na který mají právo, a to v situaci, kdy jim odešel blízký člověk. Notář pak při takovém řízení tedy často působí i jako rodinný mediátor. Část úkonů, např. zjištění dílčích informací, mohou někteří notáři provést i s využitím technických prostředků.

Jaký byl vloni zájem o služby notářů? Přemýšlíme v souvislosti s pandemií více nad řešením svého majetku, tedy je třeba zvýšený zájem o sepsání závěti?Během minulého roku skutečně počet posledních vůlí narostl, což velmi pravděpodobně souvisí se vstupem nemoci covid-19 do našich životů. Celkem u notáře lidé loni sepsali téměř 27 tisíc závětí, s agendou posledních vůlí jsme do online prostoru nepřecházeli.

Kolik bylo vloni uzavřeno manželských smluv? U manželských smluv teprve celkové počty připravujeme, ale už nyní víme, že se vrátil stoupající trend zájmu z období před pandemií. Lidé opět plánují svatby, a tak počet párů, které si smlouvu u notáře pořídili, přesáhl 10 tisíc.

Co se týká digitálně realizovaných požadavků na službu notáře, tak od loňského září, kdy vstoupila novela v platnost, jich ze strany občanů či institucí bylo téměř pět tisíc.