• 25/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 433 Pohledy

Pojištění dítěte: neřešte týden v nemocnici, ale vážné věci<

Oslovovat v porodnici maminky s nabídkou pojištění není asi šťastná praxe. Přesto i miminka může potkat úraz nebo vážná nemoc. Jeden takový příklad loni řešil poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek. Desetiměsíční holčičce z rodiny, pro kterou loni v zimě sjednal pojištění, na jaře diagnostikovali akutní leukémii. „Po roce to vypadá nadějně, holčička dokončuje intenzivní část léčby, která se naštěstí obešla bez transplantace kostní dřeně, pokračuje v udržovací léčbě a prognóza je dobrá,“ začíná Urbánek od dobrého konce.

Ovšem rok, který má rodina za sebou, byl po všech stránkách náročný. „Manželka s dcerou strávila několik měsíců po nemocnicích. Hospitalizace se střídaly s každodenním dojížděním. Život nás všech se otočil vzhůru nohama. Nic nebylo důležitější a všechno ostatní šlo stranou,“ říká otec holčičky. Ten na minimum omezil i práci, takže zásadně klesly i příjmy z jeho podnikání.

Do toho musela rodina řešit péči o starší dcerku, která i kvůli covidu nemohla chodit do školky. Bylo nutné najmout paní na hlídání. K tomu se přidaly náklady spojené s léčbou holčičky, na nákup pomocných léčiv a doplňků a na cesty do nemocnic.

Selský rozum místo právničiny

Nelehké období pomohl překonat jeden milion korun od pojišťovny. U většiny pojišťoven by ale rodina s nárokem na pojistné plnění neuspěla. Diagnóza se totiž potvrdila ještě před uplynutím takzvané čekací doby po začátku pojištění. „Čekací doba chrání pojišťovny především před pojistnými podvody. Bohužel se ale standardně uplatňuje i u klientů, u kterých se jedná o nahodilou skutečnost, která se bohužel stala příliš brzy po sjednání smlouvy,“ upozorňuje Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea, u které byla rodina pojištěna. Ta má k podobným případům specifický přístup. Garantuje, že pojistné plnění vyplatí v 99 procentech případů a počítá do nich právě i pojistné události, které by mohly kvůli čekací době být z plnění vyloučeny.

„Naše škodní komise má za úkol posoudit případ z hlediska selského rozumu namísto čistě právního výkladu podmínek pojištění. Pokud uzná, že nedává smysl výluku uplatnit, přiznáme klientovi pojistné plnění v plné výši,“ vysvětluje Švec. To stalo i ve zmíněném případě.

Pojištění dítěte: neřešte týden v nemocnici, ale vážné věci

„Pokud škodní komise rozhodne, že se vzhledem k okolnostem případu plnit nemá, putují veškeré nárokované peníze na charitativní účely. Díky tomu mají klienti jistotu, že Simplea nemá žádnou finanční motivaci kvůli těmto výlukám neplnit,“ doplňuje Švec.

Co pojistit

Dobře trefit pojišťovnu je jedna věc, ale stejně důležité je srovnat si, co a proč pojišťovat. Zásadním důvodem je ochrana před výpadkem příjmu rodiče. „Pokud dítě vážně onemocnění nebo se zraní, jeden z rodičů s ním pak často pobývá v nemocnici, absolvuje léčbu nebo rehabilitace a nemůže pracovat,“ vysvětluje Švec.

Pojištění dítěte by mělo pokrýt případné náklady spojené s léčbou nebo trvalými zdravotními následky. Může se jednat o drahé léky, které neproplácí zdravotní pojišťovna, zdravotnické a protetické pomůcky, speciální dietu, nezbytné úpravy bydlení, cestovní náklady či nutnost pořízení nového vozu. Podle finančního poradce Lukáše Urbánka se tedy správně nastavené pojištění neobejde bez zahrnutí rizik trvalých následků úrazu, vážného onemocnění a trvalé invalidity.

„U rizika trvalých následků úrazu se v pojistné smlouvě sjednává základní pojistná částka, která se pak navyšuje. Tomu se říká progrese. V praxi to znamená, že o čím závažnější úraz a trvalé následky se jedná, o to vyšší bude základ, z něhož se vypočítává plnění. Maximální plnění potom může být i desetinásobek základní pojistné částky,“ vysvětluje poradce. Aby základní pojistná částka plnila svůj účel i pro případ doživotních následků, měla by být aspoň jeden milion korun.

„Pro riziko vážného onemocnění dítěte uvádějí pojišťovny většinou seznam diagnóz, na které se pojištění vztahuje. Rozsah bychom měli volit vždy co nejširší,“ radí Urbánek. Pojistná částka by se u tohoto rizika měla rovnat minimálně ročnímu příjmu rodiče, v ideálním případě by ale měla být výrazně vyšší.

Co se týče trvalé invalidity, děti sice do skončení povinné školní docházky nemůžou dostat invalidní důchod, ale kvůli hendikepu se stávají závislými na jiných osobách. Opět je tu riziko, že rodič bude muset opustit zaměstnání, aby dítěti poskytoval potřebnou péči.

Když nemáte finanční rezervu a hlídání

Výše zmíněná pojištění pokrývají největší rizika vážných finančních komplikací při úrazu či nemoci potomka. K nim se dá jako připojištění sjednat ošetřovné. Pak se z pojištění vyplácí denní dávka, zpravidla ve výši 100 až 500 korun.

„Pojištění tohoto rizika je důležité tam, kde nejsou žádné finanční rezervy ani možnost zajistit pro děti hlídání. Pokryje i případy, které výše jmenovaná pojištění nezahrnují. Je ale nutné počítat se spoluúčastí v podobě čekací doby. V praxi to třeba znamená, že pojištění začne fungovat až od 29. dne,“ upozorňuje Urbánek.Při běžném nachlazení dítěte tedy pojišťovna nic nezaplatí. Pojištění se vztahuje až na vážnější zdravotní komplikace.

Za co neplatit

Měsíční platby za pojištění dítěte zbytečně zvyšuje například pojistka pro případ hospitalizace. Vícenáklady s ní spojené totiž pokryje ošetřovné, případně pojištění vážných rizik. „Ještě víc nesmyslné je pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu. Jedná se o podmnožinu rizika hospitalizace. Bohužel se setkáváme s tím, že jsou obě rizika sjednána v pojistné smlouvě současně. To znamená, že v takovém případě si někdo platí za riziko hospitalizace úrazu dvakrát,“ vysvětluje Urbánek.

Pojišťovny podle něho také velice často nefér akcentují rizika spojená s autonehodami. Zpozornět by měl klient také v případě, že mu pojišťovna nabízí pojištění pro případ jedné konkrétní nemoci a podobně. „Sázka na jednu kartu“ nemá s rozumným pojištěním nic společného.