• 01/02/2023
  • Podle wizewebsite
  • 367 Pohledy

dTest: Srovnání mobilních tarifů - Nezávislé testy, víc než jen recenze<

Předpokládáme, že nejspíše ano. Vlastnictví tohoto zařízení dnes patří k základnímu životnímu standardu a schopnost jeho obsluhy k elementární úrovni technické gramotnosti. Pryč jsou ovšem doby, kdy mobilní telefon sloužil pouze ke spojování hovorů a zasílání SMS. Dnešní „chytré mašinky“ zastávají funkci diáře, kalkulačky, fotoaparátu, jízdního řádu, meteorologického radaru nebo platební karty. Podmínkou fungování většiny zmíněných vymožeností je však přístup k internetu. A vy už nejspíše tušíte, proč „online režim“ zmiňujeme – při porovnávání nabídek mobilních operátorů dnes není klíčovým parametrem počet volných minut či zpráv, nýbrž právě objem poskytnutých mobilních dat.

Zvažujete nový tarif a nevíte si rady, jakou nabídku a od jakého operátora upřednostnit? Aby se naši spotřebitelé lépe orientovali v nepřeberném množství nabízených služeb, provozujeme na webové stránce www.dtest.cz/tarify nezávislý srovnávač mobilních tarifů. Tento užitečný nástroj dokáže nejen porovnat nabídky podle zvoleného počtu jednotek a dalších zadaných kritérií, ale také vás upozorní na problematická znění obchodních podmínek.

Velcí, malí a ještě menší hráči

Než se podíváme na konkrétní nabídky jednotlivých operátorů, seznamme se nejdříve se subjekty, na něž můžete v oblasti telekomunikací narazit. Klasičtí velcí operátoři totiž nejsou jediní, kteří na českém telekomunikačním trhu působí. Přibližný počet účastníků na nabídkové straně překračuje stovku, přičemž mezi tyto subjekty se řadí jak drobní živnostníci, tak velké nadnárodní společnosti. Připadá vám toto číslo příliš vysoké, ba až těžko uvěřitelné? Trh se k němu již v minulosti dopracoval tím způsobem, že v období, kdy velkým regulérním operátorům hrozila přílišná regulace, začali své služby prodávat velkoobchodně, čímž umožnili vznik takzvaných operátorů virtuálních. Ti si zpravidla nemohou dovolit investovat velké objemy finančních prostředků do reklamy a nejsou tedy tak moc vidět, zato na trhu tvoří nejpočetnější zastoupení.

Paušál? Anebo kredit?

Ať už si za svého poskytovatele zvolíte operátora virtuálního či regulérního, nemine vás úvaha nad další, neméně důležitou záležitostí. Je lepší zvolit uzavření smlouvy a platit měsíčně paušál, nebo dát přednost „bezesmluvnímu“ režimu a podle potřeby si dobíjet kredit na předplacené kartě? Každá možnost má své výhody i nevýhody a taktéž každému může vyhovovat něco jiného. Která ze tří následujících možných variant je nejoptimálnější právě pro vás?

 Paušál se smlouvou na dobu určitou– bývá nejrozšířenější možností zejména u „velkých“ operátorů a podpisem smlouvy se zavazujete využívat jejich služeb po určité, předem stanovené časové období.

 Paušál se smlouvou na dobu neurčitou– je smluvním tarifem uzavřeným na neomezenou dobu a zákazníkovi poskytuje značnou flexibilitu v případě změny operátora – tento typ smlouvy lze totiž kdykoliv (třeba i jen po měsíci) bez sankce vypovědět. Spotřebitel tak může libovolně měnit tarify či operátory, avšak výměnou za tuto volnost bývají vyšší ceny za hlasové i datové služby.

 Předplacená karta (kredit)– bývala vyhledávanou variantou především v minulosti, její výhody jí však nelze upřít ani v současnosti. Ideál­ní cílovou skupinou této alternativy jsou spotřebitelé, kteří za provoz telefonu příliš neutratí, nemají pravidelný příjem nebo dávají přednost anonymnějšímu způsobu čerpání služeb. Předplacená karta totiž umožňuje účtování skutečně provolaného času, čímž uživatel získává lepší přehled o své dosavadní útratě.

Za doplnění stojí, že od 1. dubna 2020 nemusíte stávajícímu operátorovi zaplatit nic, i když ho opustíte ještě před uplynutím sjednané doby určité. To platí pro odchod od operátora, u kterého jste strávili alespoň tři měsíce. Odejdete-li před uplynutím této doby, zaplatíte mu pouze pět procent ze zbývajícího závazku do konce trvání smlouvy. Jedinou platební povinností tak zůstane uhrazení nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek (například mobilní telefon či modem). Ten budete muset doplatit do plné výše.

Změna operátora v praxi

Vyhlédli jste si konkrétní nabídku jiného než stávajícího poskytovatele a odhodlali se tuto změnu převést do praxe? Směle do toho, proces změny poskytovatele služeb elektronických komunikací již není tak složitý a zdlouhavý, jak býval. O zjednodušení se „postarala“ již zmíněná novela zákona účinná od dubna loňského roku, která (mimo jiné) zkrátila lhůtu pro zánik smlouvy z deseti na dva pracovní dny a především zavedla princip takzvaného one-stop-shopu. Co přesně tato novinka spotřebitelům přináší?

Především to, že celou záležitost zařídíte u operátora, ke kterému jste se rozhodli se svým telefonním číslem přejít. K přechodu mezi poskytovateli navíc přitom stačí znát pouze dva údaje – své telefonní číslo a ověřovací kód účastníka, který buďto sami získáte ve své aplikaci u stávajícího operátora, nebo který vám stávající operátor sdělí. S těmito údaji a průkazem totožnosti požádáte o přenesení čísla u nového operátora. Tento nový, přejímající poskytovatel poté změnu provede ve spolupráci s bývalým, opouštěným poskytovatelem tak, aby na sebe jejich služby přímo navazovaly. Do dvou, respektive tří pracovních dnů od podání žádosti byste tak měli telefonovat již u nového operátora. Svého bývalého operátora navíc můžete do 30 dnů od ukončení smlouvy požádat o vrácení zbylého, nespotřebovaného kreditu.

měsíčně 60 minut, 50 SMS, žádná data
operátor(obchodní značka) název služby typ služby provozovatelésítě měsíční náklady (vč. tarifikace) cena za minutu do cizí/vlastní sítě cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Emtéčko mini tarif bez závazků O2 131 Kč 1,82 Kč / 0 Kč 1,82 Kč / 0 Kč
Nej.cz Tarif Nej tarif bez závazků T-Mobile 133 Kč 1,60 Kč / 0,50 Kč 1,20 Kč / 0,50 Kč
+4U Mobile +4U Raw tarif bez závazků T-Mobile 144 Kč 1,21 Kč / 0,50 Kč 1,21 Kč / 0,50 Kč
99 mobile Tvůj vysněný tarif 0 tarif bez závazků T-Mobile 145 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Česká pojišťovací společnost Tarif tarif bez závazků T-Mobile 148 Kč 1,19 Kč / 0,50 Kč 1,19 Kč / 0,59 Kč
Laudatio LAUDATIO 150 tarif bez závazků T-Mobile 149 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
BrnkačkaTEL Občas brnknu tarif se závazkem 12 měsíců T-Mobile 150 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč
CALLPRO CallPro 100 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,80 Kč / 1 Kč 1,40 Kč / 1 Kč
FPNet.cz Volám 60 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Mitranet.cz 99 tarif bez závazků T-Mobile 159 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč 1,49 Kč / 0,49 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku (s výjimkou poslední tabulky), a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazků. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.Údaje jsou aktuální k datu 11. září 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.měsíčně 200 minut, 100 SMS, 500 MB dat
operátor(obchodní značka) název služby typ služby provozovatelésítě měsíční náklady (vč. tarifikace) cena za minutu do cizí/vlastní sítě cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Emtéčko malé s balíčkem 1 GB tarif bez závazků O2 280 Kč 1,69 Kč / 0 Kč 1,45 Kč / 0 Kč
SAZKAmobil Šťastný tarif 299 tarif bez závazků Vodafone 399 Kč 1 Kč / 1 Kč 1 Kč / 1 Kč
GoMobil NA MÍRU s balíčky 600 MB, Balíček Rodinka tarif bez závazků T-Mobile 420 Kč 1,50 Kč / neomezeno 1,30 Kč / neomezeno
Mobil od ČEZ Platím, jak volám (Volání 100, SMS 100, Internet 500) tarif bez závazků O2 420 Kč 2,90 Kč / neomezeno 1,50 Kč / 1,50 Kč
+4U Mobile +4U Medium s balíčkem 600 MB tarif bez závazků T-Mobile 459 Kč " 1 Kč / 0 Kč"
Laudatio LAUDATIO 150 s balíčkem 600 MB tarif bez závazků T-Mobile 470 Kč 1,75 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
reteMOBILE RODIČE s balíčkem Internet v mobilu (+ 300 MB) tarif bez závazků T-Mobile 478 Kč 1,98 Kč / 0 Kč 1,19 Kč / 0 Kč
3ton Home Lux s balíčkem 500 MB/měsíc tarif bez závazků T-Mobile 485 Kč 1,50 Kč / 0,50 Kč 1,50 Kč / 1 Kč
LAMA mobile Spořivá lama s balíčkem Balíček 500 MB internetu tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 494 Kč " 1,90 Kč / 0 Kč"
CALLPRO CallPro 200 s balíčky Internet 600 MB, 100 volných SMS tarif bez závazků T-Mobile 508 Kč 1,80 Kč / 1 Kč 1,40 Kč / 1 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku (s výjimkou poslední tabulky), a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazků. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.Údaje jsou aktuální k datu 11. září 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 1500 MB dat
operátor(obchodní značka) název služby typ služby provozovatelésítě měsíční náklady (vč. tarifikace) cena za minutu do cizí/vlastní sítě cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Mega emtéčko s balíčkem 3 GB tarif bez závazků O2 460 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
LAMA mobile Upovídaná lama tarif se závazkem 24 měsíců Vodafone 499 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
T-Mobile Tarif M + 2 GB tarif bez závazků T-Mobile 525 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
O2 FREE+ Modrý tarif se závazkem 24 měsíců O2 549 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Vodafone Red basic s 4 GB tarif bez závazků Vodafone 599 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
GoMobil NA POHODU s balíčkem 1,5 GB tarif se závazkem 12 měsíců T-Mobile 699 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Laudatio Neomezený a 5 GB tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 699 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Mobil od ČEZ Platím, jak volám s balíčky Internet 3000, Vodafone tarif bez závazků O2 700 Kč " 2,90 Kč / 2,90 Kč"
Vinatel FLAT+1,5 GB tarif bez závazků O2 795 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
EriMobile Eri – Panter S (závazek 24 měsíců) tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1028 Kč 2,40 Kč / 1,20 Kč 1,20 Kč / 1,20 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku (s výjimkou poslední tabulky), a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazků. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.Údaje jsou aktuální k datu 11. září 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.měsíčně 1200 minut, 400 SMS, 10 000 MB dat
operátor(obchodní značka) název služby typ služby provozovatelésítě měsíční náklady (vč. tarifikace) cena za minutu do cizí/vlastní sítě cena za SMS do cizí/vlastní sítě
Emtéčko Mega emtéčko s balíčkem 10 GB tarif bez závazků O2 600 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Vodafone Neomezený super tarif bez závazků Vodafone 799 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
T-Mobile Tarif M + 15 GB tarif bez závazků T-Mobile 825 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
O2 FREE+ Stříbrný tarif se závazkem 24 měsíců O2 849 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Mobil od ČEZ Platím, jak volám s balíčky Volání do sítě O2, Internet 5000 tarif bez závazků O2 1 200 Kč 2,90 Kč / 0 Kč 1,50 Kč / 1,50 Kč
EriMobile Eri – Panter L (závazek 24 měsíců) tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1 328 Kč 1,20 Kč / 1,20 Kč 1,20 Kč / 1,20 Kč
Czech Mobile Na míru max s balíčky 10 GB, 200 SMS ve vlastní síti tarif bez závazků Vodafone 1 437 Kč 1,65 Kč / 1,65 Kč 1,25 Kč / 1,25 Kč
Laudatio Neomezený a 5 GB s balíčkem 3 GB tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 1 479 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
GoMobil NA MÍRU s balíčky 300 min, 100 SMS, 10 GB, Rodinka tarif bez závazků T-Mobile 1 686 Kč 1,50 Kč / neomezeno 1,30 Kč / neomezeno
Vinatel FLAT+1,5 GB tarif bez závazků O2 1 695 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč / 0 Kč
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku (s výjimkou poslední tabulky), a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazků. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.Údaje jsou aktuální k datu 11. září 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.měsíčně neomezené volání, SMS i data
operátor(obchodní značka) název služby typ služby provozovatelésítě měsíční náklady (vč. tarifikace) poznámka
T-Mobile Tarif M + Neomezená SD data tarif bez závazků T-Mobile 1075 Kč
T-Mobile Tarif L + Neomezená SD data tarif bez závazků T-Mobile 1275 Kč 100 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 100 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
T-Mobile Tarif M + Neomezená HD data tarif bez závazků T-Mobile 1275 Kč
T-Mobile Tarif L + Neomezená HD data tarif bez závazků T-Mobile 1475 Kč 100 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 100 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
T-Mobile Tarif XL + Neomezená SD data tarif bez závazků T-Mobile 1575 Kč 400 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 400 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
T-Mobile Tarif M + Neomezená MAX data tarif bez závazků T-Mobile 1575 Kč
T-Mobile Tarif XL + Neomezená HD data tarif bez závazků T-Mobile 1775 Kč 400 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 400 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
T-Mobile Tarif L + Neomezená MAX data tarif bez závazků T-Mobile 1775 Kč 100 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 100 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
Vodafone Red Maxi s neomezenými daty tarif bez závazků Vodafone 1799 Kč K tarifu je možné zřídit až tři SIM karty, volání do zahraničí 1000 minut do vybraných zemí, balíček 1000 minut do vybraných zahraničních zemí je účtován po první minutě po vteřinách (60+1).
T-Mobile Tarif XL + Neomezená MAX data tarif bez závazků T-Mobile 2075 Kč 400 volných minut pro mezinárodní volání – EU a Evropa, 400 volných mezinárodních SMS – EU a Evropa
Naši modeloví telefonisté volají a píší z 50 % do vlastní sítě, z 50 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (to znamená například dokoupením balíčku k základnímu tarifu místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku (s výjimkou poslední tabulky), a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazků. Cílová skupina zákazníků není omezena žádnými parametry.Údaje jsou aktuální k datu 11. září 2021 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a webového srovnávače dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.

dTest: Srovnání mobilních tarifů - Nezávislé testy, víc než jen recenze