• 18/02/2023
  • Podle wizewebsite
  • 348 Pohledy

Kvůli opomenutí přijde nejeden zaměstnanec s dětmi o část bonusu<

Příklad:

Zaměstnanci se čtyřmi dětmi ve společné domácnosti (bez ZTP/P) může být měsíčně poskytnut maximální možný daňový bonus 5 025 Kč. Jeho skutečný měsíční nárok však činí 6 918 Kč. V případě, kdy splní podmínku šestinásobku minimální mzdy, tj. jeho zdanitelné příjmy budou 91 200 Kč, bude mít nárok na případné dorovnání a roční daňový bonus může činit až 83 016 Kč.

Pokud tato podmínka splněna nebude, zaměstnanec například dlouhodobě onemocní a tudíž nedosáhne potřebné hranice příjmů, nárok na dorovnání v rámci ročního zúčtování ztratí. Daňový bonus v omezené výši maximálně 5 025 Kč mu bude vyplacen pouze v měsících, kdy pracoval a dosáhl příjmu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.

Kvůli opomenutí přijde nejeden zaměstnanec s dětmi o část bonusu