• 16/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 393 Pohledy

Školky s dvouletými dětmi mohou žádat o dotace - Moravskoslezský deník<

„V současné době máme jednu třídu, kde je umístěno patnáct dvouletých dětí, dva pedagogičtí pracovníci a dvě chůvy. Ty jsou zaměstnány na padesátiprocentní úvazek. Finanční prostředky na ně nám poskytuje náš zřizovatel obec," řekla ředitelka zmíněné školky Jana Švédová.

Původně dostala finanční prostředky od obecního úřadu na jednu chůvu, ale rozhodla se, že z provozních důvodů pro ni bude výhodnější mít chůvy dvě na poloviční úvazek. „O dotaci na chůvu budeme určitě žádat, na mzdy našich chův máme prostředky od obce jen do konce roku 2016 a pak uvidíme," dodala.

Chůvy jsou ve třídě nepostradatelné, vykonávají všechny pečovatelské práce, jako jsou činnosti spojené s hygienou, převlékání dětí, stolování, dokrmování, dozor při pobytu venku, ukládání ke spánku. „Naše chůvy i přebalují, máme děti i s plenami," upřesnila Švédová.

Podobně jsou na tom soukromé mateřské školy. Z více než jedenácti tisíc dětí, které do nich chodí, tvoří dvouleté děti bezmála čtvrtinu. „O dotaci na chůvu budeme žádat od ledna 2017, protože jsme školská právnická osoba, která má pod sebou dvě instituce, a ta druhá není v činnosti ještě rok, což je podmínka zmíněné žádosti," vysvětlila ředitelka Mateřské školy Monte v Ostravě-Hulvákách Marie Švrčková.

Školky s dvouletými dětmi mohou žádat o dotace - Moravskoslezský deník

„Naše školka přijímá obecně mladší děti dvou let, máme speciálně vybavené a tomu uzpůsobené třídy s maximální počtem patnácti dětí a starají se o ně dva pedagogičtí pracovníci. Jsme schopni zajistit tento chod tříd personálem," dodala.

Některé školky na dotaci na chůvu ale nedosáhnou. „Nárok na chůvu mají děti, které dosáhnou tří let od února 2017. A musí to být dvě až tři děti. Nám to tedy vychází, že sice máme ve stavu děti mladší tří let, ale tři roky jim docházejí v lednu, takže na dotaci na chůvu nedosáhneme a žádat o ni nebudeme," objasnila Hana Hagaterová, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce.

„S maminkami, které k nám dávají tyto děti mladší tří let, se vždy domlouváme na adaptaci, docházejí k nám spolu s dětmi na dopoledne nebo odpoledne, aby si zvykly. Jedno mladší dítě se ve třídě s osmadvaceti staršími tak nějak dá zvládnout, nám se to daří. Má to určité podmínky tyto mladší děti musí být bez plen, musí se umět samostatně najíst, samy si říct, že chtějí na záchod, musejí zvládnout základní sebeobsluhu. Máme pro ně i hračky, didaktické pomůcky, přizpůsobené herní prvky na zahradě. Kdyby těch dětí bylo třeba osm, byl už to byl velký problém a musela by být zřízena speciální třída," dodala Hana Hagaterová.

V loňském školním roce bylo v obecních mateřských školách téměř 40 tisíc dětí, kterým ještě nebyly tři roky, což je asi jedenáct procent všech dětí v těchto školkách.