• 28/10/2022
  • Podle wizewebsite
  • 472 Pohledy

Náhlé úmrtí v rodině? Na tohle máte nárok! - Proženy<

Článek

Nejhorší, co můžete v takové chvíli udělat, je zavřít se doma a nekomunikovat se světem. Ač je to těžké, je potřeba mnohé věci zařídit bezprostředně – anebo o jejich zařízení požádat někoho, kdo je na tom psychicky lépe. Pro takové případy lze dát plnou moc někomu z rodiny, nebo se obrátit na právního zástupce.

ZNÁTE SVOJE PRÁVA A POVINNOSTI?

Jste dlouho na neschopence? Tohle si ohlídejte!

Proč jít na úřad práce? Pro peníze nebo novou profesi

Co s doklady

Pro vyřizování pohřbu potřebujete ohledací list. Ten vám automaticky vydá lékař, pokud došlo k úmrtí v nemocnici či sociálním zařízení. Jde-li o smrt doma, musíte lékaře zavolat a nechat si doklad vystavit. Na pohřební službu vám dají kontakt buď zdravotníci, kteří mají s některými smlouvy, nebo si ji můžete vybrat sami. Kromě ohledacího listu budou chtít ještě váš občanský průkaz, občanský průkaz zemřelého, jeho rodný i oddací list – nemáte-li je k dispozici, obraťte se na matriku. Tam také musíte odnést veškeré doklady zemřelého – cestovní pas, řidičák, kartičku pojištěnce...

V případě, že zemřelý pobíral důchod, obraťte se na Českou správu sociálního zabezpečení, která ho vyplácí. Občanku zemřelého si rozhodně nenechávejte na památku, vystavujete si tím riziku pokuty ve výši až 15 000 Kč. Kvůli dalším jednáním, například v bankách nebo pro zařizování vdovského důchodu, vám matrika do třiceti dnů vystaví ještě úmrtní list. Dá také vědět o úmrtí soudu, který pověří notáře, aby začal vést dědické řízení.

Peníze na pohřeb

Počítejte s tím, že základní náklady na pohřeb začínají i v případě nejlevnější varianty u deseti tisíc. V případě, že jste vypravili pohřeb nezaopatřenému dítěti (do 15 let), nebo rodiči takového dítěte, můžete požádat o pohřebné 5000 Kč. Tato dávka není závislá na vašem příjmu ani příbuznosti. Požádáte o ni na Úřadu práce dle místa vašeho trvalého bydliště.

Dají mi v práci volno?

Náhlé úmrtí v rodině? Na tohle máte nárok! - Proženy

Zaměstnavatel je povinen vám dát třídenní placené volno v případě úmrtí manželky či manžela, druha či družky nebo dítěte. V případě rodičů, sourozenců a bližších příbuzných nebo i nepříbuzných členů vaší společné domácnosti máte nárok na volno v den pohřbu. Pokud pohřeb zařizujete a máte na to doklad od pohřební služby, pak i další den navíc.

Máte nárok na vdovský či sirotčí důchod?

„Jestliže zesnulý partner splnil podmínky pro přiznání důchodu, bude mít partner či nezaopatřené dítě zesnulého nárok na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. O pozůstalostní důchod je nutno zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště,“ říká Mgr. Eva Jurčíková z internetové poradny Vaše nároky.

Vdovský důchod se vyplácí rok, ale můžete ho pobírat dál v případě, že pečujete o nezaopatřené dítě, o dítě závislé na péči druhých, pečujete ve společné domácnosti o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, jste invalidní, nebo jste starší u žen 55 a u mužů 58 let (v tomto věku by vás mohl zajímat i článek Nový trend döstädning: Úklid před smrtí. Doporučeno lidem nad 50). Nárok na sirotčí důchod máte, pokud studujete a pokud jste ještě nedosáhli věkové hranice 26 let.

Co peníze a dluhy?

Pokud máte společný účet, tedy takový, kde jste rovnoprávnými majiteli, můžete s ním nakládat volně. Nebo vás nebožtík – majitel účtu předem uvedl jako disponenta, a tím pádem máte předem domluvená práva. „Majitel může nastavit, jak je po jeho smrti možné účet obsluhovat. Pokud nic takového nastaveno není, může po jeho smrti s účtem nakládat jen oprávněná osoba, kterou bývá nejčastěji správce dědictví,“ říká Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB. Správcem dědictví se ale můžete stát rozhodnutím soudu i vy – zeptejte se právníka, jestli na to ve své situaci máte nárok, nemuseli byste čekat měsíce na vyřízení.

Společná půjčka

Pokud jste si o půjčku zažádali společně, a jste tedy v postavení spoludlužníka, přechází všechny sjednané podmínky na vás. S bankou co nejrychleji komunikujte i v případě, že byl zemřelý hlavním dlužníkem a vy v úvěru vůbec nefigurujete. Dluh ze spotřebitelského úvěru vstupuje do dědického řízení a jako dědic jej přebíráte, takže je žádoucí, aby za dobu probíhajícího dědického řízení nerostl.

Reklamace odfláknuté stavby: Na co máte právo?

Za co můžete dostat výpověď? Za alkohol, absenci, ale i mail

Hypotéka

I v tomto případě návštěvu banky neodkládejte. „Pokud si manželé vezmou společnou hypotéku a jeden z nich zemře, řeší se to individuálně, s ohledem na dědické řízení – ale už během něj lze odložit či snížit splátky,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Jděte do banky i proto, že se můžete dočkat i dobrých zpráv. „Především lze prověřit, zda nebyla uzavřena životní pojistka, ze které by bylo možno úvěr splatit,“ doplňuje Jiří Vilím, ředitel Odboru rizikových obchodů z Hypoteční banky.

Spoření na penzi

Víte o tom, že si zemřelý spořil na penzi? Vyplatí se zjistit, u které penzijní společnosti a ozvat se jí. „Můžete být osobou oprávněnou k vyplacení pozůstalostní penze nebo odbytného. K žádosti musíte mít úředně ověřenou kopií úmrtního listu účastníka penzijního připojištění,“ říká Milan Tomášek, manažer penzijních produktů NN Penzijní společnosti.

Máte s touto náročnou situací zkušenost? Napište nám!

ynezorPumanzeSaNyknalC