• 29/01/2023
  • Podle wizewebsite
  • 491 Pohledy

Nelžete dítěti před návštěvou zubaře. A slibte mu odměnu, říká lékařka<

Jak připravit dítě na návštěvu zubního lékaře? Podaří se ošetření vždy na první pokus? A dokdy mají rodiče na ústní hygienu dětí dohlížet? Nejen na tyto otázky odpovídá Kamila Hejková, odborná zubní lékařka pražského Zubního centra Ořechovka.

Kdy jít s dítětem poprvé k zubnímu lékaři? A v kolika letech věku dítěte zpravidla poprvé rodiče přicházejí?

První návštěvu dítěte u zubaře bychom měli naplánovat na období prořezávání prvních zoubků. Obvykle tedy rodiče poprvé přicházejí na vstupní prohlídku s dítětem mezi šestým a dvanáctým měsícem věku dítěte. Při první návštěvě je důležité vysvětlit rodičům, že musí dítěti čistit zoubky hned po prořezání. Je také vhodné seznámit rodiče s nevhodnými stravovacími návyky, které ohrožují dětské zuby. Zároveň by měli být seznámeni s tím, jak často by měli chodit s dítětem na prohlídky a měla by jim být vysvětlena důležitost těchto zubních prohlídek. V Zubním centru Ořechovka doporučujeme pravidelné preventivní prohlídky s frekvencí dvakrát za rok. Tyto prohlídky jsou důležité pro včasný záchyt kazů, vývojových vad a samozřejmě také vad skusu. Kromě toho mají význam pro navázání bezproblémového vztahu dítěte k zubnímu lékaři a k prostředí zubní ordinace.

Vedle toho by rodiče samozřejmě měli s dítětem přijít na vyšetření také tehdy, když si dítě stěžuje na nějakou bolest v ústech nebo pokud rodiče zpozorují na zubech dítěte nebo na dásních či ústní sliznici něco podezřelého. Od prořezání stálých zubů by také mělo být samozřejmostí, že rodiče pravidelně navštěvují s dítětem ordinaci dentální hygienistky.

Doporučujete raději společného „rodinného“ zubního lékaře, nebo speciálního dětského zubního lékaře?

Dnes jsou trendem takzvaní rodinní zubaři, kteří ošetřují celou rodinu, znají návyky jejích členů v oblasti dentální hygieny a poskytnou všem komplexní péči. Častý je také model, kdy je celá rodina v péči zubního centra, kde se některý ze zubních lékařů na ošetření dětí přímo specializuje. Jinak ale v dnešní době není mnoho zubních lékařů, kteří ošetřují pouze děti. A každá moderní zubní ordinace by dnes měla být vybavena jak pro péči o dospělé pacienty, tak pro péči o děti. Samozřejmostí by mělo být i u dětí zhotovování diagnostických rentgenových snímků, pokud jsou potřeba. Běžné by mělo být i to, že jsou rodičům pro děti nabízeny bílé výplně i do mléčných zubů. Pokud navíc zubní lékař pracuje rovněž u dětí se zvětšovací technikou (lupové brýle nebo mikroskop), ošetření je vždy kvalitnější.

Jakým způsobem je vhodné dítě na návštěvu zubního lékaře připravit, aby proběhlo vše „hladce“?

Rodiče by měli dítěti popsat, co jej u zubního lékaře čeká, co se tam bude dít. Pokud jde dítě pouze na prohlídku a rodiče mu také předem tvrdí, že půjde pouze o prohlížení zubů, není vhodné potom měnit plán a provádět nějaký zákrok. V případě, že je plánovaný nějaký zákrok, např. odvrtání kazu a zhotovení výplně, je vhodné, aby rodiče dítěti orientačně popsali, co se mu bude provádět. Osvědčilo se nám, pokud se dítě před tím, než jde samo na prohlídku, dívá, jak prohlížíme jednoho z rodičů. Dítě vidí, jak je důležité mít otevřená ústa a spolupracovat. Před zákrokem také vůbec neuškodí, když rodiče slíbí dítěti za dobrou spolupráci nějakou odměnu. Důležité je také vybrat vhodnou denní dobu k ošetření, aby nebylo dítě ospalé nebo mrzuté.

Setkáváte se ve své praxi s dětmi, které se nechtějí nechat ošetřit, pláčou, bojí se, nechtějí otevřít ústa a podobně? Jak v takových případech postupujete? Podaří se všechny děti ošetřit na první pokus, nebo jste přistupovala někdy kupříkladu k analgosedaci?

Je potřeba zdůraznit, že při samotném pobytu dítěte v zubní ordinaci jsou velice důležité vlídný přístup zubního lékaře a celkově příjemná atmosféra. Dítě by se mělo cítit v zubní ordinaci dobře, a to hned při první návštěvě. Samozřejmostí by měla být pochvala dítěte za správné čištění zubů a nějaká pozornost (obrázek) za dobrou spolupráci při ošetření. Samozřejmě taková spolupráce dítěte při vyšetření nebo ošetření je vždy individuální dle věku dítěte, ale vliv má také povaha dítěte, eventuálně rovněž jeho dřívější zkušenosti s lékaři. Pokud dítě nespolupracuje, měl by být zubní lékař trpělivý, případně by měl zkusit ošetření ještě při další návštěvě (například v jinou denní dobu) po předcházející psychologické přípravě od rodičů.

Nelžete dítěti před návštěvou zubaře. A slibte mu odměnu, říká lékařka

Pokud je dítě neošetřitelné a ošetření kazů je nezbytné, je nutné provést ošetření v celkové anestezii nebo v analgosedaci. To, že se malé děti nechtějí nechat ošetřit, není nic výjimečného. Důležitý je potom individuální přístup lékaře. Na některé dítě platí vlídné přemlouvání, na jiné třeba i ráznější slovo a důrazná výzva k otevření úst. Velký význam má v těchto situacích pomoc rodičů, kteří většinou vědí, co na jejich dítě platí. Ne vždy se podaří ošetření na první pokus, ale zkušený zubní lékař většinou rozpozná, jestli má smysl pokus další nebo je dítě opravdu neošetřitelné bez analgosedace nebo celkové anestezie.

Jaké zákroky patří vůbec k prvotním u vašich dětských pacientů?

Samozřejmě asi nejčastější je ošetření zubních kazů výplněmi. Dnes téměř ve všech případech zhotovujeme u dětí bílé výplně, které v dětských zubech mnohem lépe drží a nemusíme pro ně zuby tolik odvrtávat jako pro výplně amalgámové. Další častý zákrok u dětí je trhání (extrakce) dočasných zubů z důvodu již příliš velkého kazu nebo také kvůli jejich kývání před výměnou za stálý zub.

Kolik let bylo vašemu nejmladšímu pacientovi, kterému jste ošetřovala zubní kaz? Jsou zubní kazy u dětí časté? Jak byste zhodnotila stav chrupu vašich dětských pacientů?

Nejmladší děti, kterým ošetřujeme kazy, jsou tak zhruba ve věku tří let. Děti, které jsou mladší než tři roky, se nechají jen velmi obtížně přemluvit ke spolupráci a je rozhodně lepší, pokud u nich kaz vůbec nevznikne. Bohužel zubní kazy u dětí jsou dnes velice časté a rozhodně se na tom podílí pití velkého množství sladkých nápojů a nedostatečný dohled na dentální hygienu dětí ze strany rodičů. Chrup mých dětských pacientů je opravdu rozdílný a je třeba zdůraznit, že u dětí záleží hlavně na rodičích, co dovolí dětem konzumovat a jak dětem čistí zoubky. Rodiče si musí uvědomit, že malé děti si prostě samy zoubky pořádně nevyčistí.

V čem mají rodiče, co se týká obecně péče o dětský chrup, rezervy?

V úrovni zubní prevence u dětí, včetně povědomí o významu dentální hygieny. Rodiče často přicházejí na první prohlídku až v době, kdy už má dítě první kazy. Ne všichni rodiče si také uvědomují, že i děti by měly pravidelně docházet k dentální hygienistce, kde si dítě osvojí správné návyky péče o své zoubky. Je jednoznačně prokázáno, že individuální nácvik čištění zubů je pro prevenci kazů u dětí ta nejlepší metoda. Péče o dětské (mléčné) zuby je přitom důležitá a při jejím zanedbání hrozí i ohrožení správného vývoje stálých zubů. Zkažené přední zoubky mohou mít vliv na psychiku dítěte a předčasné ztráty dočasných zubů mohou ovlivnit i správnou výslovnost u dětí. Předčasná ztráta mléčných zubů může vést také k vadám skusu. Rodiče by si rozhodně měli uvědomit např. velkou škodlivost slazených nápojů a hlavně to, že pro zuby je nejhorší dlouhodobý styk se sladkým, tedy neustálé popíjení těchto nápojů nebo např. cucání lízátek. Jak již zaznělo, druhá věc, kterou rodiče musí vědět, je, že malé dítě si samo zoubky správně nevyčistí a rodiče by měli po něm zoubky dočišťovat.

Jaký názor máte na praxi z minulých let – zubní prohlídky v rámci školy?

Školní prohlídky u zubaře měly výhodu v tom, že k zubnímu lékaři se dostaly i děti, které dnes rodiče do zubní ordinace přivedou až tehdy, když je nějaký zoubek bolí. Velkou nevýhodou těchto prohlídek však byl neindividuální přístup k dětem, nespolupráce s rodiči a rozhodně nedostatek času zubního lékaře na každé jednotlivé dítě.

Přečtěte si: Školních zubních prohlídek není žádná škoda, říká prezident stomatologů

Při dnešních prohlídkách je čas probrat s rodičem stravovací návyky, způsob čištění zoubků a v případě, že se vyskytne u dítěte nějaký problém, je zde možné probrat možnosti řešení a eventuální výhody např. různých typů zubních výplní.

Jak dítěti správně čistit zuby?

Základem je používání správného zubního kartáčku dvakrát denně. Kartáček by měl mít malou hlavičku a měkké, rovně střižené štětinky. Vybíráme takový kartáček, aby se dítěti dobře držel v ruce a nebyl příliš mohutný pro malou pusinku. Množství zubní pasty by mělo být u malých dětí malé, ve velikosti hrášku, u větších dětí už je množství pasty stejné jako u dospělých.

Ani u dětí nesmíme zapomínat na čištění mezizubních prostor, tedy míst, která jsou náchylná na vznik zubního kazu. Toto čištění mezizubních prostor začneme rodičům zdůrazňovat hlavně ve věku, když už mají děti v ústech i stálé zoubky. Techniku správného čištění zubů – krouživými pohyby – natrénuje s dětmi i rodiči dentální hygienistka, která rodičům vysvětlí i to, jak zoubky dočišťovat. S rodiči nacvičí i použití mezizubních pomůcek – flosspick a mezizubní kartáčky. Použití flosspicku s nataženou a připravenou nití na plastovém praku je u dětských pacientů snadnější, než čištění s obyčejnou nití. S mezizubními kartáčky začínáme neprodleně po prořezání stálých stoliček, což je kolem šestého roku dítěte. Mezi oblíbené doplňkové pomůcky patří solo kartáček. Používá se už bez zubní pasty a slouží k dočištění zejména stoliček, ke kterým se děti špatně dostávají s klasickým kartáčkem. Solo kartáček také velmi oceňují rodiče na dočištění zubů svých dětí.

Solo kartáček je nazývaný též jednosvazkový nebo single kartáček. Kartáček má velmi malou hlavičku, tvořenou jedním svazkem kratších štětin z jemných vláken.

Dokdy by měli dětem čistit zuby rodiče a kdy je čas na to, aby se dítě osamostatnilo?

Do určitého věku je nutné dětem zuby dočišťovat, vždy záleží na věku a zručnosti dětského pacienta. Dohled rodičů při čištění zubů dětí je velmi důležitý. Děti ještě nemají tak vyvinutou jemnou motoriku a jsou místa, kam se špatně s kartáčkem dostanou. Proto je nezbytné, aby rodiče dětem tato špatně čistitelná místa dočišťovali. Všeobecně rodičům doporučujeme kontrolovat a případně dočišťovat zuby do deseti let věku dítěte. Čím déle zubní hygienu rodiče u dětí kontrolují, eventuálně korigují, tím lépe. Rodiče by měli na dodržování dentální hygieny dohlížet i během dospívání, kdy děti čištění zubů často zanedbávají a v tomto období často začne u mladistvých vznikat velké množství mezizubních kazů. Rodiče by měli vést své děti k pravidelným prohlídkám u zubního lékaře a také k pravidelným návštěvám dentální hygienistky.

Můžete uvést nějakou zajímavost, případ z praxe, „perličku“, případně nějaké doporučení, týkající se této problematiky?

Zajímavé bývá to, s jakými hračkami někdy děti přicházejí do zubní ordinace. Občas si s sebou přinášejí oblíbené plyšáky a chtějí, aby plyšáci sledovali zubní prohlídku nebo se na ní nějakým způsobem podíleli. Není také výjimečné, že děti chtějí, aby u prohlídky byli ostatní členové rodiny, včetně všech sourozenců. Jiné děti zase nechtějí, aby se na prohlídku kdokoliv další díval. Výjimkou nejsou ani zvídavé děti, které chtějí vysvětlovat, na co jsou různé zubařské nástroje. Zubní lékař ošetřující děti musí být rozhodně trpělivý a musí být připraven na často i překvapivé dětské reakce.

MUDr. Kamila Hejková

odborná zubní lékařka

Od roku 2010 působí v týmu zubních lékařů pražského Zubního centra Ořechovka, www.orechovka67.cz, facebook.com/zubnicentrumorechovka. Ošetřuje dospělé i dětské pacienty. Specializuje se na mikroskopickou stomatologii a pedostomatologii.